Carta Arqueològica de Barcelona

Cerca

S'han trobat 9 punts coincidents amb la vostra cerca

 
 

Vols cercar una intervenció?

Cerca combinable per adreça, període i tipologia. S’ha fet un thesaure específic per la ciutat de Barcelona, tant pel que fa al tipus de be, com la cronologia, que va des de la prehistòria fins a època contemporània.

Totes les intervencions

Llistat d'intervencions arqueològiques ordenades alfabeticament per nom de carrer.