Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Ripoll 23

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
7
Codi d'illa:
11202
Adreces:
Carrer Ripoll 23
Carrer Sagristans 7
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431041,00000 | UTM Y: 4581860,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia exhaurida

Descripció:

L’actuació arqueològica al carrer Ripoll, num. 23, i carrer Sagristans, núm. 7, va consistir en l’obertura de dues cales prospectives per tal de documentar possibles restes arqueològiques. La Cala-I es va situar propera a la mitgera de la finca adjacent ( Ripoll núm. 21) i presentava unes dimensions de 3 x 2,50 m. La Cala-II es va situar al mig del solar i mesurava 2,30 x 2,20 m. Les prospeccions van donar com a resultat la documentació de restes de diversa cronologia. Els estrats inferiors estaven representats per una capa d’argiles amb material d’època romana molt erosionat. D’època medieval es van localitzar dos murs de carreus i una fossa o abocador circular, de la qual només se’n va poder excavar la meitat. El rebliment d’aquesta fossa contenia materials de diversa cronologia: des d’època romana a època medieval i moderna. També cal destacar la recuperació d’un lot de material arqueològic força abundant. La major part dels fragments provenien d’una bossada de material de la Cala I, que reflectia els períodes des del segle XIV fins el s. XVI- principis s. XVII.
Per últim, també es van localitzar restes pertanyents als segles XIX – XX. Per una banda, es va documentar l’estructura d’una claveguera, amb coberta de lloses de pedra, falcades amb trossos de maons i pedra. Per les seves característiques es va datar al s. XIX. Per altra banda, es van localitzar les restes d’uns fonaments, perpendiculars al carrer Ripoll, d’amplada vista d’1 m. i d’una potència aproximada també d’1 m.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

    Carrer dels Sagristans

    Tot i que algun erudit ha dit que el nom es deu al fet que hi tenien residència els sagristans de la Seu, és més probable que el carrer, el nom del qual era 'dels Capellans' -com aquell del qual és travessia- passés a dir-se 'dels Sagristans' perquè feia conjunt amb l'altre, com els sagristans són companyia obligada dels capellans.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
19 al 29 de juny del 1984
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Emilia Pagès i Buisan - MHCB, Servei d'Arqueologia.
Motivació:
Construcció d'un nou edifici amb aparcament soterrat
Promotor/propietari:

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona