Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Freixures

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Carrer Freixures
Carrer Mercaders
Avinguda Francesc Cambó
Pend: prop_151:
UTM X: 431224,00000 | UTM Y: 4581898,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica a l’Avinguda Francesc de Cambó, carrer Freixures, Mercaders responia al projecte d’infraestructures troncals que afectava a aquesta zona. Es van realitzar diverses rases per instal·lar nous tubs de RSU en cadascun dels carrers. Així, a l’avinguda Francesc Cambó es va obrir una rasa per tal d’instal·lar-hi el nou col·lector de RSU; concretament a la vorera sud de l’Avinguda Francesc Cambó, entre el carrer Mercaders i la Via Laietana. Aquesta feia uns 0,40 m. d’amplada i uns 0,30-0,40 m. de fondària i transcorria a uns 0,80 m. de la paret dels edificis. No es va documentar cap resta estructural ni estratigràfica d’interès arqueològic, ja que estava absolutament afectada per la instal·lació de serveis. A la vegada es va obrir una cala a la cantonada nord-est de l’Avinguda Cambó amb el carrer Mercaders. Aquesta cala feia uns 3 x 5 m. de superfície, i va arribar als 2 m. de profunditat. Tampoc van aparèixer restes arqueològiques. Per últim, al carrer Mercaders es van practicar quatre rases en diversos llocs. La primera intervenció va tenir lloca a l’entrada oest, tocant a l’Avinguda Cambó, i es va dur a terme una rasa de 2 m. d’ample i es va posar al descobert un seguit de restes arqueològiques al perfil nord com van ser dos murs de cronologia desconeguda, un tercer possiblement dels segles XIX-XX, i un paviment de calç del qual tampoc es va determinar la seva cronologia. La segona intervenció va consistir en una rasa de 2 m. d’amplada practicada al centre del carrer amb direcció nord. Aquí també es van posar al descobert diverses restes de murs. Dos murs que es van situar cronològicament entre el segles XV-XVI, un tercer dins dels segles XVIII-XIX, i per últim un nivell d’enderroc que ho cobria tot del segle XIX. La tercera rasa discorria en el mateix tram del carrer, paral·lela a l’anterior a una distància d’1 m. Presentava una amplada de 0,60 m. i es va aprofundir uns 0,50 m., posant-se al descobert diverses restes de murs d’època medieval, altres d’època moderna (segle XVIII-XIX), així com clavegueres del segle XIX. La darrera intervenció en aquest carrer va consistir en la realització de tres cales alineades a la banda nord-est del carrer per tal de plantar tres arbres, amb una fondària de 0,80 m. Tan sols a la segona cala es van documentar les restes d’un mur de finals del segle XIX principis del segle XX. En definitiva, totes aquestes restes es van associar a les aparegudes en la intervenció feta a la part nord-oest del carrer Mercaders i a la prolongació de l’Avinguda Cambó l’any 2005, és a dir, formarien part de l’entramat de grans i amples palaus gòtics del carrer, pertanyents a petits nobles o rics mercaders. Les restes contemporànies formarien part dels edificis anteriors a la darrera urbanització del barri, el Pla Baixeras o Reforma Interior, que amb l’obertura de l’Avinguda Cambó va partir el carrer Mercaders per la meitat i que segurament va enderrocar molts edificis medievals i moderns.

Pend: prop_74:

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1243

  Construcció del nou convent de l'orde dels predicadors Santa Caterina.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1835

  Assalt i incendi del convent.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1837

  Enderrocament del convent.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1844

  Inici de la construcció del mercat de Santa Caterina o d’Isabel II.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1889

  El pla urbanístic d’Àngel Baixeras afectà aquesta zona suposant l'enderroc d'antigues cases.

 • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1865

  Carrer de Freixures

  Antigament hi eren establerts els venedors de freixures.

 • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1417

  Carrer de Mercaders

  En el segle XIII els personatges més sobresortints del comerç barceloní hi havien establert la seva residència. En una de les cases del carrer va morir, el 26 de desembre de 1417, la reina Elionor de Xipre, infanta d'Aragó, néta del rei Jaume II.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1275

  Data final de la construcció de l'església del convent de Santa Caterina.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Desconeguda
Pend: prop_164:
Desconeguda

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Pend: prop_163:
Desconeguda
Pend: prop_164:
Desconeguda

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Bo

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
agost - setembre de 2005
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Roger Molinas Amorós - ARQUEOCAT
Pend: prop_118:
Reurbanització Avinguda Cambó
Pend: prop_119:
Foment de Ciutat Vella / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona