Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Veguer

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Veguer
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431238,00000 | UTM Y: 4581702,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Al novembre de 1965 es varen efectuar uns sondatges al carrer del Veguer aprofitant els treballs de pavimentació que s’havien de realitzar. Aquest carrer discorria des de la Plaça del Rei a la antiga Baixada de la Presó, actual Baixada de la Llibreteria.
La intervenció arqueològica estigué motivada per la documentació d’unes termes romanes documentades a l’any 1931, en obrir les fonamentacions per ubicar la Casa Padellàs a la Plaça del Rei.
En aquesta intervenció de l’any 1931, es va documentar una piscina d’aigua freda, o frigidarium, que es trobava a tocar del carrer del Veguer, i disposat de manera paral•lela. Cal mencionar que al Museu d’Història de la Ciutat, actual Museu d’Història de Barcelona, es conservaven els quatre esglaons de baixada a la mencionada piscina.
Els resultats arqueològics dels sondatges varen ser quasi negatius. El mur de façana de la Casa Padellàs havia tallat el paviment d’aquesta estància. Però, davant de la porta principal del museu, el paviment d’”opus signinum” de 12 a 15 cm. de gruix, es documentà en forma de grans fragments trencats i enfonsats, fins al punt d’aparèixer alguns en posició quasi vertical.
Un cop es va realitzar la seva documentació, es varen retirar els fragments de paviment, i es va continuar la seva excavació, malgrat no es va descobrir cap sepultura, com a la pròxima necròpolis de la Plaça del Rei. El terreny estava terraplenat amb l'aportació d’un nivell de 60 cm. de gruix amb alguns petits fragments indeterminables de ceràmica romana que serví per cobrir el terreny natural. Segons els arqueòlegs que varen excavar, una corrent d’aigua va fer cedir el terreny i provocà el seu enfonsament.
Seguidament, es va obrir al bell mig del carrer un sondatge on es documentà el sistema de clavegueram modern que tallava restes antigues. A l’altre sondatge realitzat a l’extrem del carrer, junt a la Plaça del Rei, va aparèixer un pou revestit amb carreus de pedra fins a una profunditat de 2,70 m., molt regular, amb un diàmetre de 0,85 m., d’època medieval.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 03/02/1955

    Carrer del Veguer

    A l'edat mitjana, autoritat delegada de la Corona, amb jurisdicció governativa, administrativa i judicial.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Regular

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
1965
Tipus:
Sondeig
Tipus admin..:
Director / Autor:
Josep de Calassanç Serra i Ràfols i Anna Maria Adroer i Tasis
Motivació:
Per les obres de pavimentació del carrer del Veguer
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

  • SERRA RÀFOLS, J. de C.; ADROER, A. M., 1967. "Sondeos arqueológicos en las calles del Veguer, dels Brocaters y Baixada de Santa Eulàlia", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, XI, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona