Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Templers 12

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
3
Pend: prop_149:
13167
Pend: prop_95:
Carrer Templers 12
Carrer Ataülf 2
Pend: prop_151:
UTM X: 431276,00000 | UTM Y: 4581446,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

L’objectiu de la intervenció fou realitzar el seguiment dels treballs d’excavació d’una rasa per a la canalització de l’aigua, una rasa per a la escomesa elèctrica, l’obertura del sòl per a una arqueta per escomeses d'aigua i una cala per a la instal•lació d’un ascensor. La fossa que havia d’allotjar la caixa de l’ascensor ja s’havia realitzat quan va començar el seguiment.
Arran de la intervenció, l’estructura més antiga que es trobà corespongué a un doble desguàs localitzat al vestíbul de la finca. La manca de material arqueològic no permeté realitzar una datació precisa de la estructura, tot i que podria estar relacionada amb el moment de construcció de l’immoble (segona meitat segle XIX).
La resta d’unitats estratigràfiques trobades s’enquadraren dins de les successives reformes que va patir la finca al llarg del segle XX.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 12/06/1980

    Carrer dels Templers

    L'ordre del Temple, fundada l'any 1118, va tenir casa a Barcelona prop d'aquest carrer. Consta, en efecte, que el 23 d'abril de 1133 un tal Ramon Bernat de Maçanet va cedir terrenys per edificar el seu casal ocupat més tard pel Palau Reial Menor. De fet, però, els templers no van tenir casa a Barcelona fins al 1225, i la seva estada durà fins que la institució fou definitivament dissolta en virtut de la batalla del Papa Climent V, el 22 de març de 1312.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Bo

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell B
Pend: prop_141:
Clases
Pend: prop_142:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
20 d’abril del 2005
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Rafael Luis Nieto Medina - TEA
Pend: prop_118:
Rehabilitació vestíbul i construcció ascensor
Pend: prop_119:
Provincia Tarraconense Compañía de Jesús / Provincia Tarraconense Compañía de Jesús

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona