Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Sant Sever 5

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
11
Codi d'illa:
11183
Adreces:
Carrer Sant Sever 5
Carrer Sant Felip Neri 2-4
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431049,00000 | UTM Y: 4581633,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La remodelació de l’edifici situat al núm. 5 del carrer de Sant Sever i núm. 2-4 del carrer de Sant Felip Neri va comportar una actuació arqueològica previa a la consecució del projecte. Aquesta va consistir en la realització de 13 cales, de les quals les cales 2, 3, 8 i 10 van donar restes de caràcter edilici pertanyents a cronologies que anirien des d’època romana fins a un moment emmarcable pels volts de la baixa edat mitjana. Així, la cala 2 es va ubicar a l’àmbit de l’entrada i pati central, en el punt on es localitza l’escala principal de la finca núm. 5 del carrer Sant Sever. Aquí, que es va identificar com a sector 200, inicialment es va practicar la cala 2 per localitzar la claveguera general de l’edifici, per passar posteriorment a l’obertura total de l’àmbit. La zona on es va ubicar la cala 3 també es va obrir en extensió. La cala 8 va consistir en la realització d’un sondeig de 2,10 m. x 1,20 m. i per uns 2,45 m. de profunditat. La realització d’aquesta cala va posar de manifest l’existència en el subsòl de la finca de restes estructurals probablement pertanyents a una domus d’època romana. Aquest fet va determinar la posterior realització d’una excavació en extensió en la totalitat de l’àmbit on s’havia d’ubicar la nova cuina de l’hotel. La cala 10 també va comportar la identificació d’estructures amb la qual cosa es va plantejar l’obertura en extensió del sector, unint-se al sector de la cala 8. Amb aquests treballs es van identificar un total de 6 fases constructives diferents a partir de les restes documentades. La fase més antiga es va ubicar en època romana i estava representada per diversos murs construïts amb diferents tècniques. D’altra banda, també es va poder localitzar un fragment d’un mosaic amb motiu vegetal, del qual en destacaven les tessel•les de colors. La cronologia d’aquesta primera fase venia donada per un nivell d’amortització de les estructures que s’ubicava entre els segles IV i VII .
De la segona fase, d’època tardoantiga, també es van poder documentar diversos murs, dels quals caldria destacar-ne un que presentava un angle i unes mesures força importants, i que ens podria donar una idea de les dimensions relatives de l’àmbit que conformava.
La tercera fase es va situar entre els segles IX i XIII. D’aquesta, caldria destacar la presència d’un turculus localitzat in situ junt amb restes d’un paviment d’opus signinum. Sembla que podrien formar part del sistema de suport de les peces que conformaven una premsa i que indicaria la possibilitat que es realitzés alguna activitat industrial en aquest espai. També d’aquesta època es van localitzar diversos retalls d’ús indeterminat i restes de murs aïllats, un d’ells que es relacionava amb un paviment de lloses amortitzat al segle XII – XIII. Per últim, destacar d’aquest mateix període una cisterna de contenció de líquids, que presentava una coberta de volta i un revestiment hidràulic de bona qualitat. Per les característiques constructives es podria parlar d’una datació propera al segle XIII. Una quarta fase, amb una cronologia d’entre els segle XVII – XVIII , venia determinada per una seqüència estratigràfica que va permetre documentar les restes d’un pou, d’un dipòsit, d’un mur que dividia l’espai en dos habitacions i el basament d’un pilar que destacava per la utilització d’elements petris d’època medieval en la seva construcció. Ja dins l’època contemporània es van diferenciar dues fases. La més antiga entre els segles XVIII – XIX, en la qual es va localitzar un retall de forma aproximadament rectangular. I la més recent, amb una cronologia dels segles XIX – XX que correspondria a les restes d’estructures relacionades amb el sistema d’evacuació d’aigües de l’edifici existent; clavegueres, pous i dipòsits que en cap cas tenien una cronologia anterior al segle XIX.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Premsa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Cisterna

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Dipòsit

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
29 de maig del 2001 - 11 d'abril del 2002
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Sara Simón Vilargada - Veclus
Motivació:
Consolidació, resturació i adequació
Promotor/propietari:
Empresa Habitat

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona