Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Motors

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Sants-Montjuïc
Pend: prop_148:
21
Pend: prop_149:
21
Pend: prop_95:
Carrer Motors
Carrer Mare de Déu de Port s/n
Pend: prop_151:
UTM X: 428930,00000 | UTM Y: 4578343,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica va consistir en el control de l’obertura d’una rasa de 4 metres de llarg per 1 d’ample i 5’9 metres de fondària, realitzada mecànicament amb una retroexcavadora. Es documentà una seqüència estratigràfica en dues fases de dipòsit concretes: una de formació antròpica i l’altra que formaria part del procés de creació del Delta del Llobregat. D’altra banda, no hi ha constància de la presència de cap estructura.
Els nivells apareguts són els següents: un fons de sorres, possiblement de tipus dunari, sobre el qual es dipositen uns llims, que ben bé es podria haver creat per la suspensió de material que aportava el riu. El nivell de sobre està format per una gran quantitat de matèria orgànica en descomposició, que ens indica un estancaments d’aigües i podria ser que situés un àrea de l’antic Estany del Port. Val a dir que aquest estany s’hauria creat amb la formació de la línia costanera al llarg del segle XII. A continuació, hi ha una capa d'argiles molt homogènia, en la que s'ha observat la presència d'algun fragment de material ceràmic romà molt rodat, que es podria haver format durant el procés erosiu de la muntanya. El tres últims nivells són de formació antròpica, però sense restes arqueològiques.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 5 al 9 de maig de 2008
Pend: prop_115:
Sondeig
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Pere Lluís Artigues Conesa
Pend: prop_118:
Futura construcció d’un dipòsit de bombament d’aigües regenerades
Pend: prop_119:
CLABSA

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • ARTIGUES CONESA, P.LL., 2010. "Carrer Motors, Carrer Mare de Déu de Port, s/n" Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona, MUHBA, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona. P. 45-46.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona