Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Avinyó 52

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Carrer Avinyó 52
Carrer Milans 2 i 7
Pend: prop_151:
UTM X: 431350,00000 | UTM Y: 4581319,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada als carrers Milans i Avinyó, consistent en el seguiment de l’obertura d’una rasa per documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats negatius.
La rasa realitzada, de 70 m., comptava una profunditat de 0,80 m. El control de les obres no proporcionà cap tipus de resta arqueològica.
Les pròpies característiques de la intervenció; l’escassa profunditat a què s’instal•là la canalització, la reduïda amplada de la rasa i l’abundant presència de serveis, dificultaren l’obtenció de resultats. Els resultats negatius, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell B
Pend: prop_141:
Clases
Pend: prop_142:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
16 al 21 de juny del 2008
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Lluís Juan Gonzàlez - Atics s.l.
Pend: prop_118:
Rasa electricitat
Pend: prop_119:
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona