Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Palau Requesens. Acadèmia de les Bones Lletres

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
5
Codi d'illa:
14181
Adreces:
Carrer Sotstinent Navarro 4-6
Carrer Bisbe Caçador 3
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431340,00000 | UTM Y: 4581634,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Palau Requesens. Acadèmia de les Bones Lletres

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

En aquesta actuació es va practicar un sondeig al pati del Palau Requesens amb motiu de valorar la presència de restes arqueològiques a l’interior de la ciutat romana, així com poder establir, algun tipus de seqüència estratigràfica que permetés establir cronologies relatives. El pati d’aquest edifici limitava pel nord-est amb el parament intern de la muralla, concretament amb el sector entre les torres 23 i 24 i es trobava lliure d’edificacions.
Aquest sondeig en forma de pou rectangular va proporcionar una estratigrafia de quatre metres sense remocions, a la vegada que va posar al descobert restes de construccions anteriors a la segona muralla. Es tractava d’un mur orientat perpendicularment a la muralla que es localitzava al fons del sondeig. A partir d’aquest resultats es va plantejar una segona actuació l’any posterior (veure fitxa 043/1961). En aquest sondeig es va poder recollir abundant material arqueològic.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Desconeguda

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Desconegut

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Clases
Data Declaració:
28-06-1975
Núm. BOE:
25-07-1975
Núm. Registre Estatal:
R-I-51-4173
Comentari:
Palau Requesens
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
1959-60
Tipus:
Sondeig
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Josep de Calassanç Serra i Ràfols i J. Maluquer de Motes - MHC
Motivació:
Estudi de la muralla romana
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • ,
  • ,
  • BALIL, A., 1961. "Las murallas bajoimperiales de Barcino", Anejos de Archivo Español de Arqueología II, C.S.I.C. - Instituto Español de Arqueología, Madrid.
  • BERNI, P; CARRERAS, C., 2001. “El circuit comercial de Barcino: reflexions al voltant de les marques amfòriques”. Faventia, vol 1, núm. 23, p.103-129.
  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
  • PUIG VERDAGUER, F., 1999. "Ciutat i muralla de Barcino", Catalunya Romànica. Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tararconense mediterrània entre els segle IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 84-86.
  • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1964. "Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, V, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-64.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1967. "Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 129-148.
  • UDINA MARTORELL, F. , 1967. “Campaña de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona en 1961 -1962”, Cuadernos de Arqueología e Historia, XI, Ajuntament de Barcelona – Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-30.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona