Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Comerç 7

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
3
Codi d'illa:
16235
Adreces:
Carrer Comerç 7
Passeig Picasso
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431598,00000 | UTM Y: 4582183,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

A partir dels resultats obtinguts de les rases realitzades en aquest solar (intervenció 1199/1997), i donada les característiques de l’obra que implicaven la construcció de dos pisos de soterrani en el solar, es va procedir a l’excavació en extensió de tota la zona. Aquesta es va efectuar en tres fases. En la primera es van buidar mecànicament els nivells superiors de rebliments fins assolir el nivell de les estructures corresponents al barri de Ribera.
La segona fase va consistir en la delimitació mitjançant màquina excavadora de les estructures conservades en el solar i la seva conseqüent excavació arqueològica.
En una tercera fase es va delimitar l’àrea de la necròpolis i es va procedir a la seva excavació.
Els resultats de la intervenció van permetre establir diferents fases d’ocupació d'aquest espai urbà:
La primera fase es data en època romana i estava representada per un nivell d’argiles que es va començar a dipositar durant tot el període romà.
Una segona fase estaria definida per la necròpolis conformada per un total de 20 tombes a les quals se'ls haurien de sumar els 18 enterraments localitzats durant la intervenció al solar del Passeig Pujades 1 (Codi de intervenció 1063/1995).
Aquestes tombes es trobaven excavades a les argiles i espaiades entre si, havent-hi una distància entre elles d'entre 1 i 2 m. i prenien orientació est-oest amb el cap direcció ponent. Totes elles presentaven una cobertura de lloses de pedra. Cronològicament es situaren entre el segles VIII i IX.
La tercera fase es va ubicar als segles XIV-XVIII i estava representada per les restes muràries d’antics edificis del barri de Ribera. Es van poder identificar les restes d’una estructura de carrer amb construccions adossades, datada com anterior al segle XV, que es va interpretar com la continuació del carrer Tiradors.
La resta de murs foren interpretats com a remodelacions posteriors de l’espai urbanístic (segle XVII).
La quarta fase es va situar entre l’any 1719 i mitjans del segle XIX. Va ser el moment de construcció de la Ciutadella i l’enderroc dels edificis de la zona, documentant-se al solar un conjunt d’estrats amb material d’enderroc que configurarien l’esplanada de la Ciutadella. També alguns dels estrats es van relacionar amb la construcció del passeig arbrat que va ocupar la zona a partir de començament del segle XIX.
La darrera fase es va datar entre el 1874 i 1897, coincidint amb el moment de la reconstrucció del barri de Ribera, que va comportar la construcció de l’actual illa de cases. Pel que fa referència al solar núm. 7, aquest va ser enderrocat a mitjans del segle XX i substituït per un altre.

En imatges

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1900

    Carrer del Comerç

    Dedicat al comerç que es duia a terme mitjançant els nombrosos vaixells que ancoraven al port de Barcelona. Vial projectat perquè facilités l'accés al port en l'època en què encara no s'havia obert la Via Laietana.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 715 - 803 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Carrer

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Comercial / Altres

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
24 de novembre de 1997 - 24 de gener de 1998
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Josep M. Vila i Carabasa / ARQUEOCIÈNCIA S.L.
Motivació:
Construcció en el solar de 30 vivendes de protecció oficial
Promotor/propietari:
PROCIVESA / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona