Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Pintor Fortuny 17-19

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
6
Pend: prop_149:
6176
Pend: prop_95:
Carrer Pintor Fortuny 17-19
Pend: prop_151:
UTM X: 430591,00000 | UTM Y: 4581573,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

La finca del carrer Pintor Fortuny, números 17-19, estava integrada per dos estructures diferents (un edifici d'habitatges i un habitacle), les quals es disposaven paral·lelament ocupant la llargada de la parcel·la; des del carrer esmentat fins al carrer dels Montjuïc del Carme. Ramon Martí, aleshores propietari de la finca del carrer dels Montjuïc del Carme, va sol·licitar permís per enderrocar l'edifici preexistent (s. XVII?) i construir un habitacle l'any 1861, sota la direcció del mestre d'obres Antoni Robert i Morera. A poc després, el 1876, Ramon Martí va endegar les obres per a bastir un edifici d'habitatges al carrer Pintor Fortuny, mitjançant la traça del mestre d'obres suara citat. La seva façana principal presentava cinc nivells d'alçat (pb + 4p) amb cinc obertures en cadascun d'ells.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1991
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Reinald Gonzàlez / Teresa Navas - Veclus, S.L.
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:
Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona
Pend: prop_114:
1996
Pend: prop_115:
Desmuntatge / Enderroc
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:
Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona