Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Muralla romana

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
18
Pend: prop_149:
11183
Pend: prop_95:
Plaça Felip Neri 4
Pend: prop_151:
UTM X: 431021,00000 | UTM Y: 4581667,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Muralla romana

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

No hi ha referències documentals sobre l'edifici objecte d'estudi. Es tracta d'un edifici de planta baixa i dos pisos alts. Aquest s'adossa al circuit de l'antiga muralla romana i embolcalla la torre número 75.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Pend: prop_163:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Pend: prop_164:
Cronologia

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Desconeguda
Pend: prop_164:

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Bo

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_60:
20-04-1949
Pend: prop_64:
05-05-1949
Pend: prop_65:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Pend: prop_67:
Decret de Protecció de castells espanyols
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1990
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Francesc Caballé
Pend: prop_118:
Documental
Pend: prop_119:
MUHBA - Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona