Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
2
Codi d'illa:
13176
Adreces:
Plaça de Sant Just 6
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431286,00000 | UTM Y: 4581578,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

En el marc de les investigacions arqueològiques a la basílica dels Sants Màrtirs Just i pastor de Barcelona es va plantejar l’aplicació d’una prospecció geofísica per obtenir una perspectiva general de l’estat del subsòl de l’església.
La prospecció es va dur a terme cobrint les àrees per explotar amb perfils de georadar separats 0’1 m., amb una resolució resultant de 10 x 2 cm.
Els resultats obtinguts aportaren informació sobre la disposició del subsòl de l’església i ens permeten discriminar els àmbits on la presència de vasos funeraris i osseres no han destruït totalment o parcialment el registre arqueològic (grups de vasos funeraris SE i NO), però també ens fan possible evidenciar alguns elements d’interès i àrees amb interrupcions més discontínues (grup NE, capelles 1 i 2, sagristia i grup central).
D’aquesta manera, el grup NE, ubicat als peus de la nau, no presenta compartimentacions organitzades, fet que permet esperar una estratigrafia conservada més rica. És en aquesta àrea on es localitzatren enterraments amb disposicions perpendiculars i cotes diferents de la resta, àrees amb rebliments homogenis o estructures singulars.
Les capelles 1 i 2 presenten espais reduïts que no van permetre una exploració exhaustiva, però s’hi ha descrit amb claredat la presència de vasos funeraris i elements no identificats.
Així doncs, els resultats de la prospecció van permetre generar una primera zonificació de subsòl de l’església i establir una distribució esquemàtica dels elements detectats, en la qual es remarca una fiabilitat decreixent de les imatges obtingudes a partir d’1’60 m. sota superfície.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Basílica

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
Juny de 2012
Tipus:
Prospecció
Tipus admin..:
Programada
Director / Autor:
Roger Sala - SOT Prospecció Arqueològica.
Motivació:
Recerca - Pla Barcino. Prospecció geofísica.
Promotor/propietari:
Basílica dls sants Màrtirs Just i Pastor-Institut de Cultura de Barcelona/Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor.

Documentació

Bibliografia:

  • SALA, R.; GARCÍA, E. i TAMBA, R., 2012. "Basílica dels Sants Martirs Just i Pastor." Anuari d'Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2012. Ajuntament de Barcelona. Pag. 43-45.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona