Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Serra Xic 7

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
16
Pend: prop_149:
15232
Pend: prop_95:
Carrer Serra Xic 7
Pend: prop_151:
UTM X: 431449,00000 | UTM Y: 4582145,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

L'any 1786 el Convent dels Dominics de la ciutat va fer un establiment emfitèutic d'aquesta finca a Diego Mascaró. Cal suposar, com era molt comú, que entre els pactes de l'establiment figurés el de la reedificació de la casa. Hom pot suposar que Diego Mascaró va construir la finca objecte d'estudi a partir d'aquesta data (1786-1787). D'altra banda, els esgrafiats de la seva façana principal eren propis de l'arquitectura civil de finals del segle XVIII, a més les seves característiques constructives eren consemblants amb les de la casa veïna de Pou de la Figuera, 17 - Serra Xic, 5 (1789), motiu pel qual no seria descabellat pensar que l'edifici fou construït en el decurs d'aquests anys. Una altra cosa seria parlar de l'autoria de l'edifici i dels seus esgrafiats. En aquest sentit, entre la documentació consultada no hi ha cap notícia que clarifiqui aquest fet. No obstant això, cal suposar la participació de Josep Ribes i Margarit, autor de la finca veïna suara citada. La façana principal presentava sis nivells d'alçat (pb + 5p) amb dos obertures en cadascun d'ells.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 12/06/1980

    Carrer d'en Serra Xic

    El nom del carrer es donà a Bernat Serra, conseller l'any 1346, que tenia propietats en l'indret. L'epítet xic ve de les dimensions del carrer.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Desconeguda
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1995
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Francesc Caballé
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:
Promoció Ciutat Vella, S.A. - MUHBA/ Barcelona
Pend: prop_114:
1994
Pend: prop_115:
Desmuntatge / Enderroc
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:
Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona