Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Plaça Olles 2

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Plaça Olles 2
Passatge Palau 8
Pend: prop_151:
UTM X: 431706,00000 | UTM Y: 4581663,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció al passatge Palau i plaça de les Olles consistia en el seguiment d’una rasa de 26,30 metres de longitud total, 60 centímetres d’amplada i una fondària d'entre 80-100 centímetres. La rasa s'inicià al passatge Palau, a l’alçada del núm. 8, finalitzà a la façana del núm. 2 en forma de creu i s’obria un total de 5-6 m. en sentit longitudinal. A la part inicial del tram de la plaça de les Olles, just davant del número 10 es va documentar un mur visiblement afectat per serveis. El mur estava construït amb pedres de mesura mitjana (30x15, 30x40 cm.), alguna rajola de fang cuit i ceràmica i morter de calç de tonalitat blanquinosa. Es va poder recuperar algun fragment de ceràmica barrejat amb el morter. Si bé no es va poder assegurar l’estil de la seva decoració, es tractava d’una ceràmica blava catalana dels segles XVII-XVIII.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1387-1389

    A la zona coneguda avui com Pla de Palau es construeix un edifici conegut com la Halla del Blat, una llotja dedicada a la regulació de la compra-venda de cereal.

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 12/06/1980

    Plaça de les Olles

    Pels llocs de venda d'olles que antigament allí eren establerts.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Bo

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
5 - 9 de maig del 2003
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Esther Medina Guerrero - ATICS SL
Pend: prop_118:
Canalització en rasa
Pend: prop_119:
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona