Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Freixures 21-23

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
12
Codi d'illa:
12215
Adreces:
Carrer Freixures 21-23
Avinguda Francesc Cambó 17
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431224,00000 | UTM Y: 4581968,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Amb motiu de la realització d’unes rases de fonamentació d’un nou edifici al solar número 23 del carrer Freixures cantonada amb l’Avinguda Cambó, es va localitzar tres tombes amb coberta de tègules en el mes de febrer. Aquesta descoberta va ser feta per la constructora la qual va donar avís al Museu, però en el moment de l’arribada dels tècnics del museu, aquestes ja havien estat aixecades i tan sols en quedaven restes d’una d’elles al tall del solar, a costat de l’Avinguda de la Catedral.
Sembla ser que en el mes d’agost es van descobrir tres tombes més.
Tan sols es va poder recuperar material arqueològic. Es va considerar que aquestes sepultures corresponien a la necròpolis de cronologia tardorromana a la plaça Antoni Maura.

En imatges


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Sense control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
24 de febrer de 1967
Tipus:
Seguiment
Tipus admin..:
Urgència
Director / Autor:
Joaquima Sol i Vallès - MHC
Motivació:
Construcció d'un immoble
Promotor/propietari:
MHC

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2008. "Inhumaciones "privilegiadas" intramuros durante la Antigüedad Tardía: el caso de Barcino", Anales de Arqueología Cordobesa 19, Universidad de Córdoba, Córdoba, pp. 231-260.
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona