Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Mercat de Sant Antoni

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
L'Eixample
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
132
Adreces:
Carrer Comte d'Urgell 1b7 55-57
Carrer Manso 56b
Carrer Comte Borrell 154b
Tamarit, Carrer
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 429971,00000 | UTM Y: 4581117,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Mercat de Sant Antoni

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica s’emmarcà dins del Projecte d’Execució de Remodelació del mercat de Sant Antoni, el qual contemplava la construcció de tres plantes subterrànies que han de ser ocupades per una zona comercial, una àrea de càrrega i descàrrega, magatzems i un aparcament.
Així la intervenció consistí en la realització de quatre sondejos arqueològics als punts on haurien de ser afectats el baluard de Sant Antoni i la contraescarpa amb motiu de la construcció del mur pantalla del nou mercat de Sant Antoni que l’envolta totalment. A més a més, es va plantejar la realització d’un altre sondeig al punt on se situarà un dels pilars de la nova construcció que afectava la contraescarpa. Per últim, es va fer el seguiment arqueològic al l’angle del carrer Manso amb Comte d’Urgell de la rasa del mur guia de la pantalla, lloc que coincidiria amb la part interna del baluard on ja es van documentar estructures durant la intervenció 048/07.
Quant als resultats de les tasques arqueològiques, en dos dels sondejos es van trobar estructures anteriors al baluard o constitutius de la primera ordenació interna del mateix.
Gràcies a la resta de sondejos es van documentar el mur nord i sud del baluard de Sant Antoni, construït al segle XVII. Es tracta de murs fets de carreus de pedra de Montjuïc lligats amb morter de calç i sorra, fets en talús, que tenen entre 6’3 i 5’40 m. d’alçada. D’altra banda també es van trobar les restes de la contraescarpa, estructura feta amb la mateixa tècnica constructiva, que delimita per l’oest el fossat del baluard. La base de la contraescarpa se situava més d’1’3 m. més alta que la base del parament del baluard. Aquesta estructura es recolzava damunt una banqueta feta de carreus.
També es van documentar restes de la infraestructura central del baluard, en concret, d’una banda, un canal de 0’8 m d’amplada format per murs d’1’6 m. d’amplada, la funcionalitat exacta del qual no es va poder precisar, i de l’altra banda, el fonament d’una estructura que formava part del nucli d’aquest element defensiu (UE 4602). No es va poder determinar si aquestes estructures pertanyen al moment constructiu inicial de l’estructura defensiva o són part d’una reforma posterior.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Baluard

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. Registre Estatal:
R-I-51-417
Comentari:
Decret de protecció de castells espanyols
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Comentari:
Mercat de Sant Antoni

Actuacions:

Data:
Del 22 d'agost al 5 de setembre del 2011
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Jacinto Sánchez Gil de Montes - Codex
Motivació:
rehabilitació Mercat de Sant Antoni
Promotor/propietari:
Institut Municipal de Mercats / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona