Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Ripoll 25

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
6
Codi d'illa:
11202
Adreces:
Carrer Ripoll 25
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431008,00000 | UTM Y: 4581863,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Els treballs arqueològics al subsòl de la finca núm. 25 del carrer Ripoll van consistir en la realització de nou cales per tal de poder documentar la possible presència de restes arqueològiques. El control d’aquestes cales, de dimensions variables, va proporcionar resultats positius fins a les cotes a les que es va poder arribar, 1,60 metres de profunditat. Així, es va posar de manifest l’existència d’unes fases que mostrarien uns límits cronològics al voltant del període medieval, entre els segles X i XIII. Però s’ha de tenir present que no es va poder estendre la recerca arqueològica a una excavació en extensió, i per tant, no es va poder concretar millor la seqüència cronològica ni la presència en el subsòl de possibles testimonis d’època romana. D’aquesta primera fase medieval es va excavar un estrat que va aportar materials datables entre els segles X i XIII. Les dades arqueològiques també van evidenciar l’existència d’un moment posterior, en base als materials recuperats, situat entre els segles XVI i XVIII. Es va poder constatar la correspondència entre l’estratigrafia i els elements estructurals que es van evidenciar en l’alçat de l’edifici i en dues cales( cala 1 i 9). L’excavació va deixar visibles diverses estructures: una possible menjadora d’animals, un paviment de maó massís rectangular disposat en forma d’espiga, i sobretot murs. Cal destacar-ne un, UE 920, el qual s’estén aproximadament de nord a sud pel centre de la cala i al que s’adossen pràcticament totes les estructures localitzades. Finalment, es va identificar un moment posterior, ja en època contemporània, amb una cronologia emmarcable entre els segles XIX i XX. Aquesta fase es va documentar a la pràctica totalitat de les cales realitzades, concretant-se bàsicament en seqüències de paviments i claveguerams.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Aqüeducte

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
16 de setembre del 2002-15 de novembre del 2002
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Sara Simon Vilardaga - Veclus,s.l.
Motivació:
Urbanització entorn. Rehabilitació edifici
Promotor/propietari:
Foment de Ciutat Vella
Data:
2002
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez - Veclus, S.L.
Motivació:
Rehabilitació de l'edifici
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona