Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Sant Honorat 3

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
2
Codi d'illa:
12172
Adreces:
Carrer Sant Honorat 3
Carrer Fruita
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431115,00000 | UTM Y: 4581579,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica realitzada al carrer Sant Honorat, núm. 3, consistent en el seguiment de l’obertura de rases per a documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats positius. Inicialment es van plantejar un total de tres rases situades en els àmbits de mar – gregal (Nord – Est), central, i de muntanya – garbí (Nord – Oest). Però finalment no es va considerar necessari fer el seguiment de la part central del solar, i per tant, només es van obrir dues rases. Com a resultat del control d’excavació d’aquestes rases es van poder documentar restes arqueològiques que cronològicament pertanyen a èpoques diferenciades, i que van des d’època romana (possiblement alt imperial) fins a les riostes de fonamentació de l’edifici (1851). Les estructures romanes es van poder documentar en els talls dels pous baix medievals i tardorromans i en cap cas es van excavar en la seva totalitat. Moltes d’aquestes estructures corresponien a mosaics. Així, es van trobar diversos murs d’opus vitatum relacionats entre ells i adscrits a l’època alt imperial, un d’ells presentava una pintura mural monocroma. Per altra banda, dos murs més de factura romana s’assentaven sobre un paviment d’opus signinum, que formaria part d’una domus (segles I – V). També es van localitzar diversos pous d’època tardoantiga i alt medieval que estaven reblerts amb material dels segles IX al XIII. D’època baix medieval es van trobar murs dels segles XIII i XIV forçament afectats per estructures de cronologies més modernes. Dels segles XVII al XIX es van trobar dos àmbits amb paviments de rajols, relacionats amb dues caixes d’escala i una possible porta que comunicaria l’immoble amb el carrer de La Fruita. De l’última fase, d’època contemporània es van localitzar les riostes de fonamentació de l’edifici construït l’any 1851 i diverses estructures relacionades amb serveis.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Domus

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Dipòsit

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 715 - 803 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
15 de març - 14 de maig del 1999
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Anna Monleón i Esterli / Xavier Solé i Palacin - VECLUS
Motivació:
Rehabilitació de l'edifici
Promotor/propietari:
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • FLORENSA, F.; GAMARRA, A., 2006. "L’excavació del jaciment arqueològic del carrer Sant Honorat 3, de Barcelona", Tribuna d’Arqueologia 2003-2004, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 189-209.
  • FLORENSA, F.; MORENO, I.; RAMOS, J.; SUAU, L., 2007. "La fase baix medieval del jaciment arqueològic del carrer Sant Honorat, 3 (Barcelona)", III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell, 2006), Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), pp. 216-225.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona