Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Museu d'Història de Catalunya

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
10
Pend: prop_149:
21124
Pend: prop_95:
Plaça Pau Vila 3
Pend: prop_151:
UTM X: 431908,00000 | UTM Y: 4581357,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Museu d'Història de Catalunya

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

L'edifici que avui coneixem com a Palau de Mar, són els antics Magatzems Generals de Comerç (MGC), l'únic edifici conservat del vell port industrial de Barcelona. Van ser projectats l'any 1881 per l'enginyer Maurici Garrán, primer director de la Junta d'Obres del Port de Barcelona, amb la intenció de destinar-los a dipòsits comercials. Les característiques arquitectòniques de l'edifici són descrites de la següent manera: “La parte artística o arquitectónica del edificio y su carácter esterior y debe ser severo y sencillo; esento completamente de todo adorno superfluo, ha de representar ostentiblemente el objeto mercantil que tiene y demostrar que en su construcción ha presidido toda la sencillez y toda la economía que son compatibles con su solidez, estabilidad y buenas condiciones”. A més, el magatzem està format per dues estructures edilícies, diferenciades interiorment però uniformades a nivell de façana, donada la seva doble funcionalitat: dipòsits i residencial-administratiu. L'edifici dels MGC constitueix un exemple de la tècnica constructiva més innovadora del període comprès entre les darreries del segle XIX i els inicis del segle XX (ús dels pòrtic d'acer, l'emmotllament mecanitzat, pilar de fossa i d'acer laminat...). El 1992 l'edifici va ser rehabilitat per a nous usos sota la direcció dels arquitectes Josep Benedito i Agustí Mateos. L'any 1996 s'instal·là el Museu d'Història de Catalunya.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Comercial / Magatzem

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Edifici administratiu / Altres

Pend: prop_163:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat
Pend: prop_164:
Cronologia

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Museitzat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1990
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Antoni Nicolau / Xavier Moreno / Xavier Pardo / Francisco Cubero / Josep Lluí Zamora / Jordi Pradas / Gerard Nahm / Edmon Mestres / F. Xavier Jové / Bernat Grau / Esteve Gregorio / Mayte Robles
Pend: prop_118:
Rehabilitació de l'edifici
Pend: prop_119:
Generalitat de Catalunya

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona