Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer de Sidé 1.

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
29
Pend: prop_149:
14208
Pend: prop_95:
Carrer de Sidé 1.
Pend: prop_151:
UTM X: 431344,00000 | UTM Y: 4581834,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

D’època baiximperial es va documentar un pou d’aigua i la seva posterior colmatació com abocador de deixalles.
Durant el segle XIX es va construir l’actual edifici que disposava d’un soterrani la construcció del qual va fer desaparèixer la major part de l’estratigrafia prèvia. D’aquest moment s’han documentat estructures relacionades amb el soterrani o l’accés al mateix, les quals funcionarien de manera sincrònica.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Pend: prop_163:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
24 d'octubre - 4 de novembre del 2011
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Ignacio Soriano Llopis - Estrats Gestió del Patrimon Cultural, sl
Pend: prop_118:
Excavació d'un fossat d'ascnsor i d'un fonament.
Pend: prop_119:
ANPESI 2000, SL

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona