Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Can Feu / Torre d'en Feu

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Les Corts
Pend: prop_148:
2
Pend: prop_95:
carrer de Flos i Calcat
carrer de Martí i Julià
Pend: prop_151:
UTM X: 427210,00000 | UTM Y: 4582499,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Can Feu / Torre d'en Feu

Pend: prop_34:

Masia situada en el triangle de terreny comprès entre l’avinguda Diagonal, avinguda Carles III i carrer Numància. Part de la propietat restava dividida entre els terres de Sarrià i Les Corts. Masia actualment enderrocada. La propietat comprenia una extensió aproximada a les 12 hectàrees, distribuïdes en camps de secà, vinyes i una petita horta. La construcció del mas era un edifici de planta rectangular amb planta, pis i golfes; estava coberta amb una teulada de dues vessants i caiguda d’aigües sobre la façana principal. En la part posterior existia adossat un cos de planta i pis provis de teulada de dues vessants a banda i banda. La distribució de la façana principal es feia a partir d’una porta adovellada d’arc de mig punt que hi era centrada, i sobre la qual hi havia.
Una porta decorada amb una arcada separava la casa d’un barri situat davant d’aquesta; sobre l’arcada l’escut de pedra dels darrers propietaris, els Llançà de Barcelona, als quals corresponia camp d’argent amb lleó rampant coronat d’or i armat de sabre.
La finca va ser primerament, durant el segle XVII de la família Feu, successors dels Pedralbes; a mitjà segle XVIII passà a mans d’una branca de la família Llançà, successors legítims dels Feu.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Masia

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Sense control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:


Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

  • MAÑÉ SÀBAT, A., Finques i masies del vell Sarrià. El Mirador - Jaume Gras i Bartrolí, Vilamòs.
  • NAVARRO MOLLEVÍ, I., 1993. Masies de Les Corts: Torres, masos i altres cases, Arxiu Municipal del Districte de Les Corts, Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona