Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Casa de la Misericòrdia

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
40
Pend: prop_149:
5192
Pend: prop_95:
Carrer Elisabets
Carrer Montalegre
Carrer Ramelleres
Plaça Vicenç Martorell
Pend: prop_151:
UTM X: 430478,00000 | UTM Y: 4581718,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Casa de la Misericòrdia

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

Aquesta intervenció a la Casa de la Misericòrdia venia motivada per la rehabilitació i conservació de l’edifici catalogat. Per aquest motiu es va controlar el rebaix que calia efectuar en el pati per tal d’ubicar una caixa d’ascensor, una caixa d’escala i les diferents pantalles de sustentació de les escales. Es tractava de l’àrea que comprenia els 3,5 m. anteriors a la façana nord-est. En total es van practicar tres sondejos i una rasa paral•lela al mur nord-est de l’edifici. El sondeig 1 es va ubicar a l’angle nord del pati i mesurava 3 m. de llarg per 1,5 m. d’ample i 1,8 m. de fondària. El sondeig 2, practicat a l’angle est del pati, mesurava 3,5 m. de costat i 2,20 m. de fondària. El tercer sondeig va coincidir amb un dipòsit de 2 m. x 2 m. x 2 m. i es va procedir al buidatge d’aquest. A nivell de conclusions, les restes documentades van permetre establir una seqüència cronològica que abastava diverses fases. La fase més antiga s’ubicava entre la segona meitat del segle XV i els segles XVI - inicis del XVII. Es trobava representada per estrats sense cap tipus d’estructura determinable. La següent fase es va situar al segle XVII, moment de construcció de l’edifici, si bé, la zona objecte de rehabilitació era fruit d’ampliacions realitzades al segle XVIII. Un grup d’estructures com eren una fonamentació d’un mur, un retall i les restes d’un pou es van ubicar dins d’aquesta fase i es van interpretar com part d’una construcció anterior a la Casa de la Misericòrdia. La tercera fase es va datar al segle XVIII i estava representada per les estructures relacionades amb la construcció dels edificis que envoltaven el pati. La darrera fase es situava entre els segles XIX i XX. Es tractava d’estructures d’anteriors rehabilitacions: paviments de llambordes, murs afegits i conduccions d’aigües.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1865

    Carrer d'Elisabets

    Pel convent que existí en el carrer, fundat l'any 1552 per Joana Forners d'Arbeca, ocupat per les monges de Santa Isabel d'Hongria, anomenades per la gent com a 'Elisabets'.

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1865

    Carrer de Montalegre

    El nom prové del monestir de canongesses augustinianes de la Mare de Déu de Montalegre fundat l'any 1362, edifici que passà després a ser de la Casa de la Caritat de Barcelona.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Higiene i Salut / Altres

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Bo

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Setembre - octubre 1998
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Pere Lluís Artigues Conesa
Pend: prop_118:
Obres de rehabilitació i condicionament de l'edifici
Pend: prop_119:
Serveis Tècnic del districte de Ciutat Vella / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona