Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Sant Agustí Nou

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Arc de Sant Agustí
Sant Agustí, Plaça
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430780,00000 | UTM Y: 4581321,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Sant Agustí Nou

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció al carrer Arc de Sant Agustí i Plaça de Sant Agustí estava motivada per la necessitat de practicar diversos rebaixos al subsòl per tal d’instal•lar la recollida pneumàtica d’escombraries. Així, es van realitzar excavacions en extensió on s’havien de situar els tres dipòsits i es va efectuar un control arqueològic, excavant o intervenint en zones puntuals, en la rasa de connexió.

El sector 1000 corresponia al dipòsit ubicat al carrer Arc de Sant Agustí, tocant al carrer de Sant Pau. Aquest mesurava 11,80 m. de llarg per 6,80 m. d’ample. Es va rebaixar de manera esglaonada fins a una fondària de 5 m.

El sector 2000 es tractava de la rasa oberta per situar les canalitzacions de connexió. Tenia una amplada de 0,80 m. amb una fondària variable i transcorria al llarg del carrer de l’Arc de Sant Agustí, paral•lela a l’església de Sant Agustí.

El sector 3000 es situava al carrer de l’Arc de Sant Agustí tocant la plaça de Sant Agustí. Mesurava 5 m. de llarg per 4 m. d’amplada, amb una fondària màxima de 3 m. Per últim, el sector 4000 corresponia al dipòsit de la plaça de Sant Agustí, tocant al carrer de l’Hospital. Amidava 5 m. de llarg per 4 m. d’amplada, arribant a una fondària de 3 m.

Amb les restes documentades es va poder establir diferents fases cronològiques de l’ocupació de la zona. La més antiga es situava en època romana, entre els segles II i IV d C. Aquesta es trobava representada pels enterraments de dos adults i dos nadons i la fonamentació de un mausoleu, tot datat del segle II dC. Aquestes restes es van localitzar al sector 2000 prop de la plaça de Sant Agustí, en el punt de succió. En el sector 3000 també es va localitzar part d’un mur de 2 m. de llarg per 0,50 d’ampla i 0,60 m. d’alçada, el qual també es va considerar d’època baix imperial.
La següent fase es situava en època baixmedieval entre els segles XIII i XIV. D’aquest moment es va documentar un pou excavat a l’estratigrafia que conservava part del brocal. També del segle XIV es van localitzar restes de murs, fonaments i estructures subterrànies (pou mort) de les diverses edificacions que ocuparien l’espai.
D’època moderna, del segle XVI al XVII, es van excavar les fonamentacions de diverses cases existents abans de 1728, data en la que es construeix l’església de Sant Agustí. D’aquesta edificació es van localitzar les estructures subterrànies, així com els fonaments de la nau lateral, actualment enderrocada, de la anomenada església. Una d’aquestes estructures corresponia a un vas funerari que contenia les restes de frares enterrats amb taüts de fusta. Al sector 2000 es va posar al descobert part de les criptes de les capelles de la nau lateral de l’església, així com els fonaments de la mateixa, entre els que destaquen els del campanar.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Mausoleu

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Desconeguda
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Cripta

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Església

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Desconegut

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
3 - 23 de desembre de 1998; 7 de gener - 19 de març de 1999
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Núria Miró i Alaix
Motivació:
Instal·lació de la recollida pneumàtica d'escombraries
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona