Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: 4 Sidé Carrer

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
4 Sidé Carrer
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 0,00000 | UTM Y: 0,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Les tasques arqueològiques van consistir en el seguiment dels treballs d’excavació del fossat nou de l’ ascensor, ubicat a la planta baixa de l’edifici, a la part posterior, darrera de les escales actuals. Aquest rebaix es va fer manualment amb operaris de la constructora sota la supervisió de la direcció arqueològica. Les dimensions del fossat eren de 1,60x1,20m de costat i 1,65 m de profunditat. En el moment d’iniciar les tasques de control, a la zona del fossat es va documentar l’existència d’una estructura rectangular a modus de pou. Aquesta havia aparegut un cop aixecada la pavimentació actual, configurada per formigó i maons, i es trobava reomplert de runa en els seus primers 4 m que va ser buidat per la constructora, i per aquest motiu, la direcció arqueològica tan sols va poder documentar les característiques constructives. Es tractava d’un pou de planta rectangular de 2,30 x 1,50 m en quant a dimensions exteriors, i de 1,60 x 0.94 m de dimensions interiors. La fondària documentada erade 4 m i sembla ser que podria arribar als 5,50 m. Les parets presentaven un gruix de 0,30 m i uns alçats conformats per carreus de diverses mides i formes (alguns quadrats de 0,20 i altres de formes rectangulars que arriben als 0,40 x 0,20 m) entre els quals s’alternen maons massissos de 29x14x5. Una de les parets del pou s’adossava a la paret mitjanera interior de l’edifici que presentava una factura molt semblant a la del pou (carreus de diferent mida alternant amb maons). Per la realització del fossat va ser necessari el desmuntatge parcial d’una de les parets del pou (1,40 m d’alçat). No obstant es va poder continuar el rebaix del subsòl a la part posterior del mur, en una superfícies de 1 x 1,30 m, fins una fondària de 1,60 m. D’aquesta manera es va poder observar la tècnica de construcció del pou a partir d’un encofrat perdut i la utilització de morter de sorra i cal en el seu alçat. Amb el rebaix, un cop aixecada la capa de formigó del paviment actual, es va posar al descobert una capa de runes actuals que tenia una potència de 0,50 m. Per sota d’aquesta es va documentar un altre estrat de rebliment definit per una composició de sorres i llims amb restes de material constructiu . Aquesta estrat tenia una potència de 0,30 m i cobria un altre estrat argilós de color marró clar i de textura compacta, d’uns 0,80 m de potència i que presentava material medieval (fragment d’alfàbia, i de comuna oxidada). (Foto 4) A més a més de la documentació d’aquests estrats es va poder posar al descobert part de la fonamentació del mur que tanca el fossat per sota de les escales (Foto 5) i que presentava una factura amb característiques semblants a las que configuren el pou. D’aquest mur malgrat es va poder documentar la rasa de fonamentació, el rebliment d’aquesta no va proporcionar cap tipus de resta material. A la vegada, aquest mur presentava una reforma moderna per tal d’encabir un claveguera de maons, que posteriorment havia estat obliterada. Es va procedir també al desmuntatge de la totalitat de l’alçat documentat (1,60 m d’alt per 0,40 m de gruix) per tal de finalitzar el fossat de l’ascensor.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Cobert

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament
Data aprovació:
Protecció Ajuntament

Actuacions:

Data:
11 al 28 de febrer del 2019.
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Anna Bordas Tissier. ATICS, SL
Motivació:
Instal·lació d’ascensor a edifici d’habitatges
Promotor/propietari:
Metros Construidos SL

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona