Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Floristes de la Rambla

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
6155
Adreces:
Carrer Floristes de la Rambla
Jardins Doctor Fleming
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430619,00000 | UTM Y: 4581416,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

Els edificis annexes de la nau de llevant de l'antic Hospital General de la Santa Creu estan emplaçats al carrer de Floristes de la Rambla, entre els Jardins del Doctor Fleming i la plaça del Canonge Colom. La primera referència documental sobre les estructures objectes d'estudi correspon al moment de la construcció de la nau de llevant de l'hospital suara citat (1401-1406). Els administradors de l'Hospital van adquirir algunes de les propietats (cases, obradors, etc.) del carrer de Floristes de la Rambla (abans carrer d'en Cervalló) entre els anys 1402 i 1567; es desconeix el procés d'integració d'aquests habitatges privats dins de l'estructura edilícia de l'Hospital.

L'anàlisi, l'observació i les mostres de parament (cales muràries) evidencien que els edificis d'habitatges foren integrats a l'estructura general de l'antic Hospital entre els segles XVI i XVII. No obstant això, no totes les estructures que hom troba en aquest sector pertanyen a les antigues cases. En efecte, la presència de paraments més moderns fan pensar en un enderroc parcial d'aquestes per tal d'eixamplar el recinte hospitalari (segles XVIII i XIX?). A més, l'Ajuntament va cedir a la Diputació de Barcelona la Casa de la Convalescència i les dues terceres parts de l'Hospital l'any 1931. En aquest temps, s'inicià un projecte de rehabilitació i de reforma de l'edifici per a nous usos culturals entre els anys 1931 i 1939 (Institut d'Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya, Conservatori de les Arts del Llibre, Escola Massana...), sota la direcció de l'arquitecte municipal Adolf Florensa. Aleshores, Florensa va endegar la restauració de les estructures edilícies del carrer Floriestes de la Rambla amb la reposició dels estils gòtics i renaixentistes que imperaven a les construccions primigènies. Poc després, el 1948, s'hi unificaren les façanes. Per tant, aquest conjunt arquitectònic presenta la complexitat pròpia dels edificis que han estat construït en un interval de temps llarg. Avui dia, la totalitat de la façana presenta un aspecte uniforme que ve donat pel seu acabat en dos registres superposats: un arrebossat imitant carreus i l'altre amb arrebossat pintat.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Higiene i Salut / Hospital

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici administratiu / Altres

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Cronologia final:
Cronologia

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Museitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Conjunt històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
04-06-1931
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000419 - 00000
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1995
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
J. Oriol Granados / Albert Bacaria / Emília Pagès / Esperança Piquer - Servei d'Arqueologia de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Motivació:
Rehabilitació dels edificis
Promotor/propietari:
Diputació de Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona