Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Correus

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Àngel Baixeras
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431496,00000 | UTM Y: 4581495,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Correus

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció va consistir en el control i excavació de diverses rases de serveis al carrer Àngel Baixeras, concretament a la zona de l’edifici de Correus. Amb la seva realització es va poder documentar una seqüència estratigràfica que abastava des del segle XVII a èpoques baix imperials. Aquestes cronologies es van determinar a partir d’estrats amb materials arqueològics, entre ells restes humanes.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 07/03/1919

    Carrer d'Àngel J. Baixeras

    Àngel Josep Baixeras (Barcelona 1834 - 1892). L'any 1878 presentà al Senat un projecte de llei per a la reforma interior de les grans ciutats. Col·laborà en la redacció de la Llei d'expropiació forçosa el 1879. Presentà un pla de reforma interior que afectava bona part del nucli antic de Barcelona i que fou aprovat el 1881.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1986
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Eduard Riu i Barrera
Motivació:
Instal·lacions de conduccions de serveis
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona