Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Jardins de Victoria de los Ángeles

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Montalegre 6
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 0,00000 | UTM Y: 0,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Jardins de Victoria de los Ángeles

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció es va centrar en un espai distribuïdor dels diferents elements que configuren la meitat occidental de l’antiga terrisseria del ceramista Antoni Tarrés. L’excavació es va plantejar en superfície, per tal de detectar estructures pertanyents a aquesta i es va completar amb la realització de dues rases, no excavades completament, i es va practicar en una d’elles un sondeig amb la intenció de definir l’ocupació i l’evolució urbanística del solar. Aquest va proporcionar l'estructura més antiga documentada el qual es tractava d’un paviment de terra piconada probablement pertanyent a una antiga terrisseria. Fou amortitzat per un anivellament i un abocament de cendres i escòria. Es tracta de nivells relacionats amb la producció de ceràmica. No es va poder determinar amb exactitud la cronologia, però pel tipus de ceràmica s’ubicaria entre el segle XVII-XVIII. Per damunt d’aquest, es va documentar una amortització per un estrat agrícola de mitjans del segle XVIII, pertanyent a un espai obert no urbanitzat situat a la part posterior dels immobles dels carrers dels Tallers o de les Ramalleres. El jardí fou amortitzat per un abocador de ceràmica, segurament vinculat a un centre productor ceràmic proper. Aquest fou cobert per dos anivellaments corresponents al taller anterior a Tarrés o a la reforma que ell mateix hi efectuà. Foren identificats com a pertanyents al taller un pou, un canal d'aigua i restes d'un paviment de maons. Les estructures formaven part del sistema de proveïment de l'aigua necessària per a processar les argiles brutes.

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1841

    Adquisició de la finca per part d'Antoni Tarrés


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Artesanat

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Taller

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Cobert

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament
Data aprovació:
Protecció Ajuntament

Actuacions:

Data:
19-26 de setembre de 2016
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Jacinto Sánchez Gil de Montes
Motivació:
Obtenir informació del subsòl per a la redacció del projecte d'urbanització d'aquest sector
Promotor/propietari:
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • SÁNCHEZ GIL, J., 2018. “ Jardins de Victoria de los Ángeles”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp.105-107
  • SÁNCHEZ GIL, J., 2017. “ Jardins de Victoria de los Ángeles”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp.104-107

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona