Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Hospital de la Santa Creu

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
2
Pend: prop_149:
6155
Pend: prop_95:
Carrer Carme 47- 49
Pend: prop_151:
UTM X: 430516,00000 | UTM Y: 4581425,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Hospital de la Santa Creu

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

Aquesta intervenció realitzada dins de la Casa de Convalescència, actual seu de l’Institut d’Estudis Catalans, estava centrada a la planta baixa, concretament, a la zona del claustre o pati amb la cisterna, a les diferents dependències del voltant i a la reforma del jardí situat al pati superior. Els treballs arqueològics es van dur a terme en quatre fases d’intervenció. En una primera fase, es va fer el control de l’aixecament de pedres i posterior rebaix de terres del pati per tal d’instal·lar una grua (sector 800). La segona fase (sector 2000) va suposar el control arqueològic del rebaix de terres, realitzat amb màquina retroexcavadora, on s’havia de situar el fossar de l’ascensor, en una de les sales annexes, vessant nord-oest. La tercera fase (sector 1000, 1200, 1500) va implicar el control de l’aixecament de la pavimentació i posterior rebaix. La darrera fase, va consistir en el control de la reforma realitzada al jardí situat a la primera planta de l’edifici que afectava les voltes del pis inferior. Les restes més antigues documentades es van situar al segle XV i es tractava d’un mur de fabricació gòtica que es va poder associar a un nivell de cendres amb restes arqueològiques (ceràmica...); i de dos pous. Es van associar a les restes d’una possible casa amb hort i que hauria ocupat la zona abans de la construcció de l’Hospital de la Santa Creu. El següent moment cronològic estaria relacionat amb la construcció de la Casa de Convalescència al segle XVII. A partir de les restes arqueològiques i del plànol del “Llibre de Taula” de l’any 1674, es va poder determinar que les restes localitzades corresponien a les dependències menys nobles de l’edifici. Es tractava del celler, rebost, llenyer i graner. Cal destacar també la localització del claustre de l’edifici amb material ceràmic dels segles XIV i XVII i restes òssies (871 fragments) humanes que podrien relacionar-se amb alguna àrea d'enterrament propera.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1865

    Carrer del Carme

    Pel convent del Carme, on estaven establerts, ja d'abans de l'any 1294, els religiosos de l'orde de la Verge del Mont Carmel (carmelites calçats). En l'edifici, després de l'exclaustració, s'hi establí la Universitat Literària.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Higiene i Salut / Altres

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Altres

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_60:
03-06-1931
Pend: prop_65:
R-I-51-0419
Pend: prop_67:
Antic Hospital de la Santa Creu
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell A
Pend: prop_141:
Clases
Pend: prop_142:
Hospital de la Santa Creu i Casa de Convalescència

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Agost - desembre 1998
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Marta Rodríguez i Pedret / Arqueociència
Pend: prop_118:
Rehabilitació de l'edifici
Pend: prop_119:
Institut d'Estudis Catalans

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona