Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Pati d'en Llimona / Casa Gualbes/ Casa March

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
14
Codi d'illa:
14166
Adreces:
Carrer Regomir 3
Carrer Sant Simplici
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431356,00000 | UTM Y: 4581440,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Pati d'en Llimona / Casa Gualbes/ Casa March

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Amb motiu dels treballs de restauració al complex anomenat Pati d’en Llimona, es va procedir a la realització de repicats murals i sondegos arqueològics al peu de la façana interior de la muralla romana per tal de valorar les possibles restes arqueològiques. En concret una de les cales es va ubicar a la crugia posterior de l’edifici gòtic primitiu conegut com Casa Gualbes, i es va traçar transversalment des del peu del porxo d’arcades que composava la seva façana original fins a l’interior de la muralla. En aquesta darrera, es documentava una espluga buidada en el massís de la fortificació que datava dels segles X-XI.
Malgrat les reduïdes dimensions de la cala, a la qual no va es poder exhaurir tota la potència estratigráfica, es va poder documentar uns nivells de pavimentació de vial associats a l’obra defensiva alt imperial. Aquests nivells de pavimentació del intervellum estaven confeccionats amb terra compactada i pedruscall i contenien materials ceràmics amb una datació dels segles V –VI. Per sota d’aquests nivells es va localitzar una claveguera construïda amb opus signinum amb un traçat perpendicular al tram de muralla. Per damunt del vial, es van localitzar diversos estrats de terres i pedres que es trobaven tallats per una sitja amortitzada amb material arqueològic que es va datar del segle X.

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: S.XIV

    Pati d'en Llimona

    Construcció de la casa que delimita l'espai anomenat Pati d'en Llimona sobre el parament i una de les torres defensives romanes (torre 36)


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Espai de circulació

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Palau

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Restaurat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
04-06-1931
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Muralles romanes.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Comentari:
Conjunt de la torre romana.

Actuacions:

Data:
Setembre de 1984 - Gener de 1985
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Josep Oriol Granados / Eduard Riu / Anna Oliver / Emilia Pages - MHCB
Motivació:
Treballs de reconeixement arqueològic i de restauració
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
  • MAZAIRA, L.; OLIVER, A.; RIU, E. , 1993. "Intervencions a Barcino (1982-1989). Barcelona. Pati d’En Llimona-Casa Gualbes", Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Època romana i antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989, Barcelona, pp. 105.
  • RIU, E., 2006."La casa gòtica dels Marc al pati d'en Llimona de Barcelona", Revista d’Arqueologia Medieval, 2, Barcelona, pp. 8-21.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona