Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Convent de Sant Agustí

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
3
Codi d'illa:
16238
Adreces:
Carrer Tiradors
Carrer Tantarantana
Plaça Pons i Clerch
Carrer Comerç
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431555,00000 | UTM Y: 4582105,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Convent de Sant Agustí

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La memòria recull els resultats de dues intervencions portades a terme durant els anys 1994 i 1996. En el decurs de la primera, any 1994, es va efectuar el seguiment de les obres de consolidació i restauració que es realitzaven en tot el conjunt d’edificis que configuren el convent i caserna de Sant Agustí. Aquestes obres van consistir en el repicat de les parets de les estructures del convent i en el reforç de la fonamentació mitjançant micropilotatges, riostes i banquetes de formigó armat. També es va procedir a l’excavació d’alguna de les voltes de l’ala del claustre gòtic conservada. La intervenció de 1996 va consistir en una prospecció arqueològica mitjançant la realització de 10 cales a tot el pati de l’antic claustre. A la vegada, es va fer el seguiment de les obres de restauració d’alguna de les estructures de l’antic convent, així com, de la instal·lació de determinats serveis que implicava moviments de terres que afectaven al subsòl.
Aquestes dues intervencions van posar de manifest l’existència de nivells arqueològics en totes les zones prospectades. Aquests s’ubiquen cronològicament entre els segles XIV i XVIII i es trobaven relacionats amb les diferents etapes de la vida del convent. D’aquesta manera, la intervenció de l’any 1994 va confirmar la conservació en el subsòl de gran part de les plantes dels dos claustres, tot i que només es va poder realitzar la documentació gràfica sense procedir a la seva excavació com a tal. La intervenció de l’any 1996 va permetre documentar una àrea d’enterraments molt densa (12 individus i una ossera) localitzada en tota l’extensió que es conservava del pati del claustre gòtic. Aquests enterraments es van datar entre finals del segle XVII o principis del segle XVIII, coincidint amb els darrers anys de funcionament del convent abans de passar a ser una caserna militar. També es va poder documentar la conservació de diverses estructures pertanyents a l’antic convent, com era el cas del Refetori o de la fonamentació de les diferents ales del claustre gòtic.

Notícies històriques:

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1900

  Carrer d'en Tantarantana

  Se sap que aquest carrer ja tenia aquest mateix nom l'any 1716: hi vivia, en el carrer, el nunci de la ciutat, que s'anunciava amb un redoblament de timbal, o un toc de trompeta, motiu pel qual el poble el coneixia amb el malnom d''en Tantarantana'.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1900

  Carrer dels Tiradors

  Sembla que el nom, anterior a 1579, prengué el nom de 'l'Hort dels Tiradors', on hi havia els estenedors utilitzats pels paraires i tintorers de draps (teixits de llana).

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1900

  Carrer del Comerç

  Dedicat al comerç que es duia a terme mitjançant els nombrosos vaixells que ancoraven al port de Barcelona. Vial projectat perquè facilités l'accés al port en l'època en què encara no s'havia obert la Via Laietana.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Ossera

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Caserna

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Convent

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1994/1996
Tipus:
Conservació / Restauració
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Albert Bacaria i Martrús, Emilia Pagès i Buisan, Carolina Rovira i Mata
Motivació:
Remodelació de l'edifici
Promotor/propietari:
Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa, S.A.

Documentació

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2006. “Noves formes per a l'estudi de la ceràmica comuna barcelonina baix medieval”, Revista d’Arqueologia Medieval, 2, Barcelona, pp. 46-67.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona