Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Pi 6-12

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Carrer Pi 6-12
Pend: prop_151:
UTM X: 430936,00000 | UTM Y: 4581649,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada als carrers Pi i Portaferrissa, consistent en el seguiment de l’obertura de dues rases per a documentar la possible presència de restes arqueològiques va concloure amb resultats negatius.
La rasa 1, situada al carrer del Pi tenia unes dimensions de 4 m. de llarg per 42 cm. d'ample i una potència final respecte el nivell de carrer actual de 70 cm. La rasa 2, ubicada al carrer Portaferrissa, tenia una llargada de 2,40 m. i una amplada de 40 cm. i una potència final respecte el nivell de carrer actual d’entre 50 i 70 cm. de potència. El control de les obres no proporcionà cap tipus de resta arqueològica.
Les pròpies característiques de la intervenció; l’escassa profunditat a què s’instal•là la canalització, la reduïda amplada de les rases i l’abundant presència de serveis, dificultaren l’obtenció de resultats. Els resultats negatius, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
28 d'octubre - 25 de novembre del 2004
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Noemí Nebot Pich - ATICS SL
Pend: prop_118:
Rasa electricitat
Pend: prop_119:
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona