Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Projecte Ciutat Construïda

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Plaça Bonsuccés 5, 10
Carrer Arc de Sant Pau 9
Carrer Arc del Teatre 6, 9, 10
Carrer Bonsuccés 6, 7, 8, 12
Carrer Botella 1, 5
Carrer Cabres 4, 7-8, 11
Carrer Cadena 20, 34
Carrer Carme 5, 9, 10, 23, 24, 25, 27, 31, 30-32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 52, 59, 66, 69, 71, 90, 98, 104
Carrer Carretes 7, 16, 23, 43, 44, 60-60 Bis, 62, 66, 75, 76
Carrer Cera 1, 30, 33, 42, 55
Carrer Elisabets 1, 3, 7
Carrer Espalter 1bis
Carrer Ferlandina 16, 20, 25-27, 28, 33, 37, 39, 63
Carrer Floristes de la Rambla 12
Carrer Guàrdia 7
Carrer Gravina 8
Carrer Hort de la Bomba 2
Carrer Hospital 1, 15-17, 19, 36, 42-44, 54, 69, 72, 81, 82, 83, 86, 88, 99, 100-102, 106, 107, 126, 147
Carrer Jerusalem 6-8
Carrer Joaquim Costa 13, 21, 23-25, 27, 33, 34, 35, 42-44, 43-45, 46, 48, 50, 59, 61, 62
Carrer Junta de Comerç 6-8, 11-13, 14-16, 17, 22-24, 25, 26, 28
Carrer Lancaster 5, 18-20
Carrer Lleó 1, 5, 9, 10-14, 11-17
Carrer Lluna 2, 3, 6
Carrer Marquès de Barberà 9, 12, 26, 32
Carrer Montserrat 3-9, 4-6, 11, 15
Carrer Notariat 4
Carrer Nou de la Rambla 14, 19, 22, 31, 42, 45, 52, 68, 70
Carrer Om 14
Carrer Paloma 3, 5, 7, 9, 12, 14
Carrer Petxina 5-7
Carrer Peu de la Creu 8, 16, 20-22, 23
Carrer Picalquers 2
Carrer Pintor Fortuny 19, 26, 28
Plaça Pedró 3, 4, 6
Rambla, 17, 33, 37, 39, 83, 87, 101, 105, 121, 125, 127, 129, 133, 135
Carrer Ramalleres 7, 11, 12, 18, 27
Carrer Reina Amàlia 2, 3, 11-11 bis, 13, 16, 16 bis, 20-22, 24, 29, 37
Carrer Lleialtat 6bis
Carrer Riera Alta 30-63
Carrer Riera Baixa 5, 11, 20, 21-23, 22
Carrer Riereta 8, 10, 31, 35-37
Carrer Robador 4, 11, 29-31, 29-31, 33
Carrer Roig 9, 10, 15, 16
Carrer Sadurní 7, 11, 13
Sant Antoni, Ronda, 8-10, 12-14, 22, 62, 64
Carrer Sant Antoni Abat 7, 7, 22, 26, 36, 41, 46, 47
Carrer Sant Antoni de Pàdua 2-4
Carrer Sant Climent 19
Carrer Sant Jeroni 14, 21, 25
Carrer Sant Llàtzer 8
Carrer Sant Martí 7-8, 10
Carrer Sant Oleguer 3, 9, 18
Carrer Sant Paià 23
Carrer Sant Pau 13, 14, 15, 25, 49, 57, 68, 69, 70-72, 75, 76, 78, 90, 106, 112, 116
Carrer Sant Rafael 3, 10, 13, 15, 18, 19, 22-24, 25, 28
Carrer Sant Vicenç 12, 16, 20, 25
Carrer Sant Margarida 4
Carrer Santa Mònica
Carrer Sitges 1, 8, 9
Carrer Tallers 5, 9, 12, 15, 22, 31, 34-42, 61-65, 69, 71, 75
Carrer Tigre 6, 17, 18
Carrer Unió 1, 13
Carrer Vandonzella 11, 36, 47, 62
Carrer Verge 10-14
Carrer Vistalegre 12, 26
Carrer Àngels 14
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430499,00000 | UTM Y: 4581165,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Projecte Ciutat Construïda

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

El projecte “Ciutat Construïda” versava sobre el patrimoni arquitectònic (existent i desaparegut) del barri del Raval de Barcelona. Es tractava, de dues-centes noranta-cinc fitxes arquitectòniques sobre diferents edificis d’aquest veïnat. S’ha optat per fer una fitxa genèrica (2336/1988) i una fitxa específica per cadascun dels edificis amb una numeració alfanumèrica, tot mantenint el número general (per exemple 2236a1/1988), per tal de facilitar la seva compressió.


Notícies històriques:

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 16/12/1854 ((segons Diari de Barcelona))

  Carrer de l'Arc del Teatre

  L'any 1597, l'Hospital de la Santa Creu començà a aixecar la Casa de Comèdies en una horta dita 'd'en Trenta Claus'. Destruït l'edifici per un incendi l'any 1787, al següent ja tornava a funcionar amb el nom de Teatro de la Santa Cruz, que més tard canvià pel de Principal. L'any 1915, després de desaparèixer l'històric teatre consumit per un altre foc, fou reconstruït amb el nom de Principal Palace. En el frontis del teatre es troba embeguda la volta que forma l'entrada al carrer.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1900

  Plaça del Bonsuccés

  Per l'església de la Mare de Déu del Bon Succés, amb el convent annex, abans dels religiosos servites establerts a Barcelona l'any 1576, que van edificar el convent i l'església el 1635. El 1835 passà a quarter d'invàlids, després a hospital militar i també fou caserna d'infanteria.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer del Carme

  Pel convent del Carme, on estaven establerts, ja d'abans de l'any 1294, els religiosos de l'orde de la Verge del Mont Carmel (carmelites calçats). En l'edifici, després de l'exclaustració, s'hi establí la Universitat Literària.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer de les Carretes

  El carrer és ja citat l'any 1383 en una escriptura, com a camí que va del monestir de Sant Pau al carrer del Pedró. Una ordenació de l'any 1583 estableix els arbitris que devien pagar els carros, carretes i corrues per transitar per la ciutat 'per raó que malmeten els empedrats'. El nom del carrer és, evidentment, d'origen popular, i molt antic.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer de la Cera

  Segons sembla, el nom prové d'un establiment de blanqueig de cera que hi havia antigament al carrer.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer d'Elisabets

  Pel convent que existí en el carrer, fundat l'any 1552 per Joana Forners d'Arbeca, ocupat per les monges de Santa Isabel d'Hongria, anomenades per la gent com a 'Elisabets'.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer de Ferlandina

  Corrupció de Fernandina, nom dels ducs que tenien un dels seus palaus al carrer. El més conegut fou García de Toledo, marquès de Vilafranca i duc de Fernandina, almirall de les galeres del rei d'Espanya, a qui els segadors, l'endemà del Corpus de Sang (1640), perseguiren, mataren els criats, i cremaren els seus palaus, per haver donat suport al comte de Santa Coloma.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer de Guàrdia

  Jaume de Guàrdia i d'Ardèvol, fou el darrer propietari de l'indret que dugué el cognom. El carrer fou obert al segle XVIII en terrenys propietat de la família Guàrdia i Aymerich. Jaume Guàrdia pagà l'empedrat i la claveguera del nou carrer. Uns documents informen que els Guàrdia provenen d'una noble família del Conflent.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data:

  Carrer de l'Hort de la Bomba

  A començament del segle XIX, la zona on es troba aquest carrer era plena d'horts provinents de la darrera partió de l'horta inferior de Sant Pau del Camp. Els hortolans treien l'aigua dels seus pous a braços. I fou notícia l'establiment en un hort contigu a aquest carrer d'una bomba per elevar l'aigua. El carrer s'obrí l'any 1806.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer de l'Hospital

  Per l'hospital de la Santa Creu (hospital general de Barcelona, aixecat els anys 1401-1406) que tenia en aquest carrer la seva porta principal.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Carrer de la Junta de Comerç

  Institució rectora de l'activitat comercial i industrial catalana, creada a Barcelona l'any 1758. Contribuí a dotar la ciutat d'institucions de cultura, creant, entre d'altres, l'Escola de Nàutica (1769), l'Escola de Nobles Arts (1775), l'Escola de Química (1805), l'Escola de Taquigrafia (1805) i l'Escola de Botànica (1807).

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Carrer de la Lleialtat

  Li donà origen, l'any 1832, la construcció del convent de Sant Sever i Sant Carles Borromeu, conegut vulgarment com 'el Seminari' de sacerdots seculars, que fou interrompuda l'any 1835, es destinà l'edifici a presó, la qual va ser inaugurada l'any 1838.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980 ((normalització))

  Carrer del Notariat

  Per haver-hi en el carrer l'edifici del Col·legi Notarial, que s'hi establí l'any 1881, poc després de la seva obertura. El Col·legi Notarial de Barcelona fou creat pel rei Joan I el 6 de maig de 1395, tot i que els notaris catalans actuen ja com a tals almenys des de l'any 1224, com ho testimonia el Catàleg de notaris catalans des de 1224 fins a 1456.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Plaça del Pedró

  Pedró equival a obelisc o suport d'un monument. A la plaça hi ha, des de l'any 1673, el monument a santa Eulàlia, el qual substituí una antiga imatge de sant Hipòlit. Possiblement, el monument inicial fou una creu.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer del Peu de la Creu

  Pel convent (segle XIII) dels Pares Trinitaris, conegut per convent del Peu de la Creu.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Carrer de les Ramalleres

  Començà en aquest carrer, al segle XVI, la indústria de la preparació de ramells de flors. Les ramelleres que hi eren establertes, el 18 de maig de 1601 anaren en processó molt ben abillades a fer oració a Sant Ramon de Penyafort, que acabava de ser canonitzat.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  La Rambla

  Passeig que separa el primer recinte emmurallat de Barcelona del Raval, i va des del Port fins a la plaça de Catalunya. S'inicia la urbanització a mitjan segle XVIII, quan era sols un camí i un torrent ocasional amb les muralles del rei Jaume a un costat i convents a l'altre.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1900

  Carrer de la Riera Alta

  Antiga riera que conduïa les aigües de Valldonzella. Un document de l'any 1498 parla d'unes cases que confronten 'amb lo carrer que va a la muralla nova per on antigament passava la riera de Valldonzella'.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Carrer de la Riera Baixa

  Continuació inferior de la Riera Alta.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer de la Riereta

  El carrer era antigament una torrentera.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Ronda de Sant Antoni

  Ronda oberta damunt de l'emplaçament dels glacis de la muralla construïda el 1377. Prengué el nom del portal del convent de Sant Antoni.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Carrer de Sant Llàtzer

  Per un establiment benèfic establert al segle XII, posat sota l'advocació de sant Llàtzer (anomenat Hospital dels Mesells), que l'any 1401 fou agregat a l'Hospital d'en Colom. La capella romànica, encara existent a la plaça del Pedró, pertanyia a aquest establiment: la seva façana, mutilada parcialment, es troba encaixonada entre edificacions.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Carrer de Sant Vicenç

  (Saragossa segle II). Màrtir. Nom donat pel propietari Vicenç Genovart, qui l'any 1846 parcel·là la seva finca, obrí el carrer i vengué solars per edificar-hi.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Carrer de les Sirges

  En l'enllosat del carrer es distingien encara, al segle passat, les boques de les sitges que hi havia hagut i que encara servien a començament del segle XIX.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1900

  Carrer dels Tallers

  Els tallers foren un portal i un carrer. Quan es construïa la murada de la Rambla (any 1363), hi existia ja el 'barri dels tallers' en la part interior (Vico dels Tayers). El seu nom prové dels talladors de carn que hi havia a la rodalia.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Carrer de la Unió

  Es projectà per unir el carrer del Marquès de Barberà amb la rambla dels Caputxins, cap als anys 1836-1840. Segons Roca i Comas, el nom 'sembla respondre al desig d'unió i d'acabament de les freqüents i tràgiques discòrdies d'aquelles dates'. Però segons un document municipal es tracta del Conde de la Unión, Luís Fermín de Carvajal i Vargas, que havia estat governador i capità general del Principat, president de l'Audiència i general en cap de l'exèrcit del Rosselló, versió que es considera més correcta.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data:

  Carrer de Vistalegre

  Recorda el mirador elevat d'una casa del Raval. El carrer fou permès d'obrir l'any 1804 als germans Antoni i Joan Bta. Brugada en uns terrenys amb horts de la seva propietat.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Carrer dels Àngels

  Pel convent (segle XV) de Nostra Senyora dels Àngels que el 1562 es traslladà a la plaça a la qual desemboca el carrer.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Cronologia

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Cronologia

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Cronologia

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1991-1995
Tipus:
Desmuntatge / Enderroc
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Motivació:
Enderroc
Promotor/propietari:
Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona
Data:
1988
Tipus:
Desmuntatge / Enderroc
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Motivació:
Ciutat Construïda. Programa de documentació del patrimoni construït del Raval.
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona - Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona