Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Rec Comtal 17

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
10
Codi d'illa:
1525
Adreces:
carrer del Rec Comtal 17-19.
passatge de Sant Benet 12
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431435,00000 | UTM Y: 4582396,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Carrer Rec Comtal 17

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La realització de diferents sondeigs al solar del carrer del rec Comtal, 17-19/ passatge de Sant benet, 12, va permetre obtenir una imatge preliminar de les restes que conté el solar.
Aquestes restes es poden dividir en tres apartats. En primer lloc, un conjunt d’estructures relacionades amb les darreres edificacions que ocupaven el solar fins al seu recent enderroc i que són de caràcter industrial i estan construïdes amb maó massís.
En segon lloc, la presència d’un tram del Rec Comtal de 25m de longitud per 3 i 5m d’amplària, totalment reformat en època moderna.
També s’han localitzat algunes estructures, com una possible bassa, un forn i alguns murs, que responen a una ocupació baixmedieval. Aquestes restes però, estan molt fragmentades a causa de l’ocupació moderna del mateix solar.
D’època anterior cal remarcar la presència d’una necròpolis, amb tombes antropomorfes excavades a l’argila pertanyents possiblement a l’alta edat mitjana.
Finalment, s’ha de destacar la presència d’una tomba que contenia les restes molt parcials i fragmentades de 3 individus que, per la presència de diverses lasques de sílex dins la tomba fa pensar en la possibilitat que es tractés d’un enterrament d’època neolítica.

En imatges

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: segle X

    La hipòtesi més extesa és que el rec Comtal es tracta d'una construcció del comte Mir (954-966).


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Rec

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Desconeguda

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Dipòsit

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Desconeguda

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1000 - 1150 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / 5500 - 2500 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / 5500 - 2500 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Desembre d 2013- gener de 2014
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Mikel Soberón Rodríguez- Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL
Motivació:
Construcció d'un edifici amb planta de soterrani
Promotor/propietari:
Josel, SL
Data:
Juliol- desembre 2014 (en curs)
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Anna Martí Ferragut, Codex, Sccl.
Motivació:
Construcció d'un edifici amb planta de soterrani
Promotor/propietari:
Josel, S.L

Documentació

Bibliografia:

  • SOBERÓN RODRÏGUEZ, M., 2015. “ Carrer del rec Comtal, 17-19. Passatge de Sant Benet, 12”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 113.
  • MARTÍ FERRAGUT, A., 2015. “ Carrer del rec Comtal, 17-19. Passatge de Sant Benet, 12”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 184.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona