Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Rec Comtal 17

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
10
Codi d'illa:
15253
Adreces:
carrer del Rec Comtal 17-19.
passatge de Sant Benet 12
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431435,00000 | UTM Y: 4582396,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Carrer Rec Comtal 17

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica realitzada al carrer del Rec Comtal, 17-19/Passatge de Sant Benet, 12 ha estat motivada per la construcció d’un edifici amb dues plantes de soterrani i va concloure amb resultats positius. L’any 2015 es van continuar les tasques començades l’any 2014. Fase neolítica. Es va documentar una estructura de tipus funerari que es situa entre el Neolític final i el Bronze inicial. Era una estructura de tipus simple amb un únic espai sepulcral, de planta circular amb el fons pla, mesurava 1,10m de diàmetre per 0,33m de fondària. A l’interior es van documentar un total de quatre individus, tres adults i un infantil. L’estat de conservació dels individus era molt dolent, a causa de les característiques d’acidesa del sòl i diversos processos tafonòmics posteriors. Els cossos no tenien connexió anatòmica i es trobaven dispersos dins de la tomba. Les característiques de les restes fan pensar en un enterrament secundaria, l’aixovar constava d’un total de quatre peces d’indústria lítica, de sílex: una làmina de 8 cm i tres fragments de 3 cm. Fase medieval. Es van trobar un total de deu unitats funeràries que es poden situar en ell període altmedieval. Presentaven orientació oest- est. Les tombes que eren antropomorfes no presentaven aixovar. Els individus estaven col•locats en decúbit supí, conservaven les connexions anatòmiques i tenien les extremitats superiors col•locades al llarg del cos o sobre la zona ventral o toràcica. Tres de les de les deu tombes presentaven pedres com a coberta. Fase moderna. A aquesta fase corresponen el número més gran de restes documentades. Tretze forns amb diferents estats de conservació, així com estructures muraries que podrien estar-hi relacionades amb les activitats que es van dur a terme a la zona entre els segles XVII i el segle XIX. Tot i que de diferents mides segueixen la mateixa tipologia constructiva: una planta circular que recolzava sobre un mur perimetral.
També els treballs van documentar 25 m de longitud de rec Comtal; amb una amplada d’entre 3 i 5 m, quedava delimitat per un mur a banda i banda.
Fase contemporània. Es tracta principalment de clavegueres, paviments, envans i estructures diverses que es situen entre els segles XIX i XX.

En imatges

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: segle X

    La hipòtesi més extesa és que el rec Comtal es tracta d'una construcció del comte Mir (954-966).


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Rec

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Desconeguda

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Dipòsit

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Desconeguda

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1000 - 1150 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / 5500 - 2500 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / 5500 - 2500 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Desembre d 2013- gener de 2014
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Mikel Soberón Rodríguez- Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL
Motivació:
Construcció d'un edifici amb planta de soterrani
Promotor/propietari:
Josel, SL
Data:
Juliol- desembre 2014
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Anna Martí Ferragut, Codex, Sccl.
Motivació:
Construcció d'un edifici amb planta de soterrani
Promotor/propietari:
Josel, S.L
Data:
gener-juny 2015
Tipus:
Tipus d'actuació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Anna Martí Ferragut (Codex sccl)
Motivació:
Construcció d'un edifici amb dues plantes de soterrani
Promotor/propietari:
Josel SLU

Documentació

Bibliografia:

  • MARTÍ FERRAGUT, A., 2015. “ Carrer del rec Comtal, 17-19. Passatge de Sant Benet, 12”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 184.
  • MARTÍ FERRAGUT, A., 2017. “Carrer del Rec Comtal,17-19; Passatge de Sant Benet,12”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 165-166
  • SOBERÓN RODRÏGUEZ, M., 2015. “ Carrer del rec Comtal, 17-19. Passatge de Sant Benet, 12”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 113.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona