Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Plaça Sant Josep Oriol 6

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
20
Pend: prop_149:
11171
Pend: prop_95:
Plaça Sant Josep Oriol 6
Pend: prop_151:
UTM X: 430975,00000 | UTM Y: 4581519,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada al núm. 6 de la plaça Sant Josep Oriol, consistent en el seguiment de l’obertura d’una cala d’ascensor per documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats negatius.
La cala realitzada amidava 1’85 per 0’85 m. amb una fondària d’1 m. El control de les obres no proporcionà cap tipus de resta arqueològica.
Les pròpies característiques de la intervenció; l’escassa profunditat a què s’instal•là la canalització, la reduïda amplada de la cala i l’abundant presència de serveis, dificultaren l’obtenció de resultats. Els resultats negatius, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
3 al 4 d'octubre del 2005.
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Maria del Mar Flores - ARQUEOCIÈNCIA
Pend: prop_118:
Instal·lació d'un ascensor
Pend: prop_119:
Propietat

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona