Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Sant Pere Més Baix 70

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
30
Codi d'illa:
14237
Adreces:
Carrer Sant Pere Més Baix 70
Carrer Jaume Giralt 46
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431331,00000 | UTM Y: 4582171,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

Els buidatges realitzats al cadastre i a l'obreria de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), han permès documentar que la família Franquesa era propietària de la finca objecte d'estudi des de la segona meitat del segle XVIII. A més, Francesc Franquesa, aleshores propietari de l'edifici, va sol·licitar permís per a realitzar obres de reforma entre els anys 1776 i 1777 (aquest darrer any correspon a l'addició de dos pisos). Tal vegada, Marià Franquesa va reconstruïr l'edifici als volts de 1868.
Les seves característiques edificatòries eren pròpies de l’arquitectura civil barcelonina de la segona meitat segle XIX, tal com s’observa en: l’escala de tres trams sobre volta de maó de pla amb barana de forja reblonades; el terrat, assentat damunt del forjat del darrer habitatge i no pas sobre una cambra d’aire, les alcoves; l’ús de del maó massís cohesionats amb morter de calç de llenya; els forjats amb bigues de fusta amb revoltons d’obra, etc. Amb tot, les cales muràries van posar la descobert algunes restes parietals del segle XVIII.
L'edifici disposava d'un alçat de cinc nivells al carrer de Sant Pere Més Baix (pb + 4p) i de sis nivells al carrer Jaume Giralt (pb + 5p); el disseny i la composició de les seves dues façanes eren dissemblants.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
2006
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Fernàndez - Veclus, S.L
Motivació:
Enderroc
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona
Data:
2000
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Mònica Maspoch / Núria Nolasco - Veclus, S.L.
Motivació:
Enderroc
Promotor/propietari:
Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona