Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: La Rambla, 17

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
5
Codi d'illa:
11121
Adreces:
La Rambla, 17
Carrer Arc del Teatre 5
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431061,00000 | UTM Y: 4581040,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Després d'un primer rebaix sense control arqueològic, des del Servei d'Arqueologia de Barcelona es van dictar unes mesures correctores amb la finalitat d'obtenir informació del subsòl de la finca. Així doncs, es van realitzar diversos sondeigs, es van documentar els perfils existents i es van repicar estructures parietals per si es podien localitzar preexistències a l'edifici actual.
Els treballs de neteja i delimitació dels diversos murs que havien quedat al descobert van permetre documentar part de l'entramat urbanístic que hi havia entre els segles XVII i XVIII al que ara és el número 17 de La Rambla i que, en aquella època, eren dues finques independents, numerades amb el 10 i el 12, respectivament. Amb la documentació de les estructures muràries trobades, es va poder determinar la disposició de les antigues finques al segle XVII, així com la seva posterior evolució, ja al segle XVIII, quan s'unificaren i s'ampliaren. També es van documentar les restes d'uns paviments de rajols de la segona meitat del segle XIX, realitzats quan es va construir l'actual edifici, moment en què es van destruir els jardins existents per convertir l’espai en una zona de magatzems.
Els sondeigs realitzats també van permetre la documentació de restes relacionades amb l’evolució de la finca. En els sondeig realitzats en el sector de La Rambla es va localitzar la presència un estrat d'argila taronja plàstica que es podria relacionar amb la presencia en aquesta zona d’un camp de conreu entre els segles XIII i XIV. Dels posteriors edificis medievals que hi devia haver hagut en aquests terrenys, només es van documentar parcialment les restes de dos murs de pedra mitjana lligada amb morter de calç taronja i les restes de la preparació d'un paviment baixmedieval datats cap a finals del segle XIV i primera meitat del segle XV. Dels antics edificis del segle XVII, a més de les restes muràries ja documentades al principi, es va localitzar una antiga canalització d'aigua feta de teula plana, juntament amb nivells de reompliment del segle XVIII i diverses estructures relacionades amb la finca del segle XX com un paviment fet de pedres de grans dimensions i dues clavegueres. Pel que fa a l'antiga finca del carrer de l'Arc del Teatre, 5, es van documentar diversos estrats de rebliment del segle XVIII usats per fer pujar tant la cota dels jardins de la finca més d'1,5 m com de l’interior de l’edifici.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
10 juliol de 2014 - 14 agost de 2014
Tipus:
Sondeig
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Jordi Petit i Gil, Abans, SL
Motivació:
Reforma i rehabilitació del local dels baixos per posar un nou negoci de restauració
Promotor/propietari:
Colombus Lounge, SL

Documentació

Bibliografia:

  • PETIT I GIL, J., 2016. “La Rambla, 17 i Carrer de l'Arc del Teatre, 5”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 105

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona