Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Montjuïc. Morrot

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sants-Montjuïc
Adreces:
Camí del Mar
Camí del Far
Ronda del Litoral
Parc de Montjuïc-Morrot
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 0,00000 | UTM Y: 0,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Montjuïc. Morrot

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Prospecció realitzada en el context del projecte “Prehistòria de Barcelona” (Molist, Gómez, Breu, 2016) per a la recollida de mostres de matèria primera lítica a la muntanya de Montjuïc, concretament a les unitats geològiques de Morrot i del Castell, amb presència de jaspi. Es marcaren amb GPS cinc punts de recollida de mostres de jaspi i altres matèries primeres, i també en punts propers al jaciment de la font de la Mamella (Edat del Bronze- Edat del Ferro). La prospecció permet afermar la hipòtesi relativa als llocs de captació de matèria primera lítica en aquells indrets.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Pedrera

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Epipaleolític. 9000 - 5500 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / Antic 5500 - 4000 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament
Data aprovació:
Protecció Ajuntament

Actuacions:

Data:
26 de juliol - 6 d'agost de 2017
Tipus:
Prospecció
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Adrià Breu Barcons
Motivació:
Prospecció per a la recollida de mostres de matèria primera lítica (jaspí)
Promotor/propietari:
Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO) / Departament de Prehistòria de UAB / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • BREU BARCONS, A. , 2019. “Montjuïc. Morrot”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2017, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 109-110.
  • CARBONELL, E.; CEBRIÀ, A.; SALA, R., 1997. El taller de jaspis del Morrot de Montjuïc. Primers indicis de protomineria al paleoestuari del Llobregat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
  • CARBONELL, E.; CEBRIÀ, A.; SALA, R., 1997. El taller de jaspis del Morrot de Montjuïc. Primers indicis de protomineria al paleoestuari del Llobregat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
  • CEBRIÀ, A.; SALA, R., 1998. "El taller de jaspi del Morrot. Un jaciment de final del Paleolític", Montjuïc a la Barcelona Antiga, Barcelona.
  • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1977. "Documents per a la carta arqueològica del Pla de Barcelona", Butlletí Mediterrania 10, Barcelona, pp. 9-44.
  • MOLIST, M.; GÓMEZ, A.; BREU, A. , 2016. Projecte Prehistòria al Pla de Barcelona. Quaderns d'Arqueologia i d'Història de la Ciutat de Barcelona. QUARHIS, 12, pp. 226-228
  • PARCERISA, D. , 1999. El miocè de la muntanya de Montjuïc: estratigrafia, sedimentologia, petrologia i diagènesi. Treball de recerca. Facultat de Cièncie, Unitat de Geologia, UAB.
  • SOLÉ I PLÀ; CALVO Y SERRALONGA., 1899. "Apunts sobre guia-historia de Montjuich", Associació Excursionista "Consell de Sis", Estampa de la viuda de J. Miguel, Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona