Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Ripoll 23

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
7
Pend: prop_149:
11202
Pend: prop_95:
Carrer Ripoll 23
Pend: prop_151:
UTM X: 431034,00000 | UTM Y: 4581857,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

El carrer Ripoll, conegut en època medieval i moderna amb el nom del Forn d'en Ripoll, es troba situat entre l'antic barri de Sant Anna i la zona d'influència del carrer de la Riera de Sant Joan (àrees urbanes que al llarg dels segles foren habitades per l'estament nobiliari barceloní). La recerca documental va permetre identificar la parcel·la que avui ocupava l'edifici objecte d'estudi com una part del Palau que el Marquès d'Ayerbe tenia a Barcelona. Les primeres referències històriques localitzades daten del segle XVI, i versa sobre la transmissió de la propietat de la família Aimeric. En efecte, Berenguer d'Aimeric va comprar un edifici preexistent pels volts de 1607 (es desconeix en quines condicions estava dita casa i si Berenguer va realitzar obres de remodelació). La primera informació de com era la casa-palau és de 1680, quan es realitzà l'inventari dels béns de Pere Aimeric, fill de Berenguer. Aquest document dóna a conèixer una casa de grans dimensions, estructurada espaialment al voltant d'un pati i distribuïda de la següent manera: planta baixa, pis principal o planta noble i segons pis.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Desconeguda
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1996
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Esperança Piquer i Ferrer
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:
Privat

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona