Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Rec 52- 54

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
6
Codi d'illa:
18192
Adreces:
Carrer Rec 52- 54
Carrer Bonaire 6-10
Carrer Calders 17
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431744,00000 | UTM Y: 4581753,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

L’actuació al solar ubicat entre els núm. 52-54 del carrer Rec, 6–10 del carrer Bonaire, i el núm. 17 del carrer Calders va venir motivat per l’enderroc de les cases i la construcció d’un nou edifici d’habitatges. La intervenció es va practicar en dues fases. En la primera es va efectuar una cala de comprovació del subsòl que es va situar al fossar de l’ascensor. Aquesta mesurava 1,10 m. x 1,10 m. amb una fondària de 1,30 m. La segona fase, iniciada posteriorment, va suposar el rebaix del solar fins la cota 1,90 m.s.n.m. Amb la intervenció es va posar al descobert l’estructura de dos soterranis de l’edifici enderrocat, amb datacions del segle XIX. A més a més, es va localitzar restes de rajoles, ceràmiques i canonades del segle XVIII.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

    Carrer Rec

    En els segles XII i XIII el carrer era un curs d'aigua, per on desguassaven les aigües sobreres del rec Comtal, que donava moviment als molins abans de perdre's al mar.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Maig i juliol de 1998
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Marta Rodríguez i Pedret
Motivació:
Construcció d'un nou edifiici d'habitatges
Promotor/propietari:
Building Express, S.L.

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona