Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Parc del Turó de la Peira

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Nou Barris
Pend: prop_148:
7
Pend: prop_149:
3735
Pend: prop_95:
Parc del Turó de la Peira
Passeig Fabra i Puig 396-408
Carrer Cornudella 31-33
Carrer Beret 3-5
Carrer de la Vall d'Ordesa 36-60
Pend: prop_151:
UTM X: 430281,00000 | UTM Y: 4587165,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada al Turó de la Peira consistent en el seguiment de l’obertura de vuit rases per documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats negatius.
Les rases realitzades, de diferents mesures, comptaven amb una amplada aproximada de 60 cm. i una profunditat màxima d’entre 65 i 90 cm. El control de les obres no proporcionà cap tipus de resta arqueològica.
Les pròpies característiques de la intervenció; l’escassa profunditat a què s’instal•là les canalitzacions i la reduïda amplada de les rases dificultaren l’obtenció de resultats. Els resultats negatius, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 24 de juliol al 30 de setembre
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Jordi Petit Gil, Actium, s.l.
Pend: prop_118:
Canalització de les xarxes de reg i clavegueram i arranjament dels accessos
Pend: prop_119:
Parcs i Jardins, Ajuntament de Barcelona.

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona