Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Robador 6-14 bis

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Carrer Robador 6-14 bis
Pend: prop_151:
UTM X: 430643,00000 | UTM Y: 4581261,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció al carrer Robador va consistir en un control d’obra de la connexió d’un ramal d’aigua des de la canonada gran (davant el núm. 13) fins a l’interior de l’edifici situat a la finca núm. 12 del mateix carrer. La rasa per ubicar-hi el ramal d’aigua es va fer creuant la calçada de forma perpendicular entre les finques núm. 12 i 13. El sondeig realitzat presentava una amplada de 0,40 m., una llargada de 0,66 m. i una profunditat de 0,50 m., fondària a la qual es detectà la canonada. Un cop localitzada la canalització es va realitzar una petita rasa de 1,20 m. de longitud, 0,30 m. d’amplada i 0,30 m. de profunditat, en direcció al núm. 12, punt on la rasa s’amplià fins a 0,40 m. per tal d’encabir-hi bé la corba del ramal. Aquesta intervenció arqueològica va concloure amb resultats negatius. El control de les obres no proporcionà cap tipus de resta arqueològica. Les pròpies característiques de la intervenció; l’escassa profunditat a què s’instal•là la canalització, la reduïda amplada de les rases i l’abundant presència de serveis, dificultaren l’obtenció de resultats. Els resultats negatius, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
29 de març - 13 d'abril de 2006
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Dídac Pàmies Gual - ACTIUM
Pend: prop_118:
Rases Aigües de Barcelona
Pend: prop_119:
Aigües de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona