Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Menorca

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sant Martí
Codi de parcel·la:
2
Codi d'illa:
29563
Adreces:
Carrer Menorca
Carrer Selva de Mar
Carrer Huelva
Carrer Provençals
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 432797,00000 | UTM Y: 4585470,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

El jaciment arqueològic es situa a l'illa de cases situada entre el carrer Menorca, carrer Selva de Mar, carrer Huelva i carrer de Provençals. Les illes de cases d’aquest sector són conegudes com habitatges de 'Joan Anton Parera'.
L’any 1960 es va documentar una necròpolis de tègules apareguda en construir-se el grup d’habitatges socials. Sembla que aparegueren cinc enterraments de tègules, que foren constatats el 30 de desembre per J. de la Vega i la Dra. Anna Ma. Muñoz.
Malgrat no va ésser possible excavar cap de les tombes, per tal de no endarrerir les obres de la seva construcció, es feu aixecament de planta i secció del jaciment per part del dibuixant del Museu d'Història de la Ciutat.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
30 de desmbre de 1960
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
Dibuixant del Museu d'Història de la Ciutat.
Motivació:
Construcció de vivendes
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

  • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1993. Els primers batecs històrics de Sant Martí de Provençals: Aproximació als orígens, Santa Coloma de Gramenet.
  • DE LA VEGA GÓMEZ, J. , 1993. Probable orígen romà del nucli inicial de Sant Martí de Provençals, Homenatge al Dr. Miquel Taradell, Barcelona.
  • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1977. "Documents per a la carta arqueològica del Pla de Barcelona", Butlletí Mediterrania 10, Barcelona, pp. 9-44.
  • GRANADOS GARCIA, J. O., 1984. "Los primeros pobladores del Pla", I Congrés d'Història del Pla de Barcelona, Institut Municipal d'Història, La Magrana, Barcelona, pp. 67-82.
  • MASOLIVER, M.; SERRA, J., 1995. "La història antiga de Sant Andreu a través de les restes materials", Finestrelles 7, Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, Barcelona, pp. 75-119.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona