Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Carassa 1

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Carrer Carassa 1
Carrer Barra de Ferro 2
Carrer Pou de la Cadena 8
Carrer Cotoners 10-14
Pend: prop_151:
UTM X: 431424,00000 | UTM Y: 4581777,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada als carrers de la Carassa, de la Barra de Ferro, del Pou de la Cadena i dels Cotoners, consistent en el seguiment de l’obertura de rases per a documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats negatius.
Es va realitzar l’obertura d'una rasa de 62 m. de llarg, amb una amplada d’entre els 0,60 m. i els 0,80 m., exceptuant les cales de prova on l'amplada va ser d'aproximadament 1,20 m. La profunditat assolida al llarg de la rasa va variar entre els 0,54 i els 0,70 m., no superant en cap cas aquesta mesura. El control de les obres no proporcionà cap tipus de resta arqueològica.
Les pròpies característiques de la intervenció; l’escassa profunditat a què s’instal•là la canalització, la reduïda amplada de les rases i l’abundant presència de serveis, dificultaren l’obtenció de resultats. Els resultats negatius, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1865

    Carrer dels Cotoners

    Els cotoners es constituïren en gremi l'any 1433. El nom prové de la seva instal·lació al carrer durant segles. Aquests artesans ja estaven representats en el primer consell municipal de 1257.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
3 al 26 de juliol del 2006
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Mª Dolores Moreno Granados - ATICS SL
Pend: prop_118:
Rasa electricitat
Pend: prop_119:
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona