Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Hospital 140

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_149:
3147
Pend: prop_95:
Carrer Hospital 140
Pend: prop_151:
UTM X: 430314,00000 | UTM Y: 4581229,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

L’edifici es troba inscrit a l’illa de cases formada pels carrers del Carme, de Sant Llàtzer, de l’Hospital i la plaça del Pedró. Les primeres referències documentals versen sobre al transmissió de la propietat entre els segles XVIII i XIX. L’Hospital de Santa Creu era el propietari dels terrenys de l’illa suara citada fins el moment de l’aplicació de les lleis de desamortització de 1855 i 1856. A partir de 1860, les cases construïdes al carrer de l’Hospital van començar a ser subhastades per l’Estat. Josep Mas, aleshores propietari de la finca, va sol•licitar permís per a reedificar l’edifici preexistent l’any 1861, sota la direcció de Felip Ubach. Es tracta d’un edifici d’habitatges de planta baixa, entresòl, cinc pisos alts i terrat transitable. La seva façana s’organitza a partir de les obertures (dues per cada nivell d’alçat).


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Museitzat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
2004
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Lluís M. Bou / Xavier Cazeneuve - Veclus, S.L.
Pend: prop_118:
Rehabilitació
Pend: prop_119:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona