Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Ajuntament

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
13171
Pend: prop_95:
Plaça Sant Jaume 1
Pend: prop_151:
UTM X: 431216,00000 | UTM Y: 4581523,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Ajuntament

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

L’any 1909 a l’actual edifici de l’Ajuntament de la Ciutat, durant les tasques constructives d’una claveguera es va localitzar tres fusts de columna d’època romana alineats. Es desconeixen més dades de la troballa, només la notícia publicada per l’arqueòleg Lluís Pericot (1944, pàg. 46). Possiblement, el material arqueològic va ser dipositat al Museu Arqueològic de Catalunya, i s’ha atribuït cronològicament a l’època del Baix Imperi.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 12/06/1980

    Plaça Sant Jaume

    La seva forma actual data de 1841. Antigament era la petita cruïlla que formava la intersecció dels dos eixos viaris que travessaven la ciutat de nord a sud i d'est a oest: Llibreteria-Escrivanies-Call i Bisbe-Ciutat-Regomir. Ja existia l'any 1261, quan hi donava al davant l'església de Sant Jaume, establerta el 1057. Al segle XIV s'hi afegí un porxo en el qual s'ajuntaven els consellers de la ciutat quan havien d'assistir corporativament a un acte públic. L'any 1598 es va resoldre engrandir el Palau de la Generalitat fins a la placeta que donava al porxo de l'església. L'any 1823 acordà l'Ajuntament enderrocar l'església i altres edificis annexos per formar una gran plaça, l'actual, que s'obrí el 1840 amb el nom de plaça de la Constitució.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Pend: prop_163:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Desconegut

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell B
Pend: prop_141:
Clases
Pend: prop_142:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Tipus actuació administrativa
Pend: prop_117:
Pend: prop_118:
Construcció d'una claveguera
Pend: prop_119:

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • PERICOT GARCÍA, L., 1944. "La Barcelona antigua", Barcelona a través de los tiempos, Ed. Mercedes, Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona