Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Torre Romana número 13

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
7
Codi d'illa:
12196
Adreces:
Plaça Ramon Berenguer el Gran 3
Carrer Tapineria 21-23
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431220,00000 | UTM Y: 4581757,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Torre Romana número 13

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta torre quedava per sota de la capella gòtica de Santa Àgata, la qual emmascara i oculta part del mur romà. Va ser objecte d’una neteja i estudi per part de Duran i Sanpere l’any 1942, conjuntament amb les altres dues torres que es troben per sota de la capella (Torre 14 i 15) (Veure fitxa “Plaça de Ramon Berenguer: exploració de la muralla romana / 1942-43).

Als anys 1952 i 53 va ser objecte d’un treball de restauració. La torre tenia unes mesures de 3,70 m. al parament dret; uns 4,25 m. al parament frontal i de 3,56 m. al parament esquerre. Presentava al costat dret un doble sòcol format per carreus sortints, mentre que a la part frontal i l’esquerra no s’apreciava. Es conservava tot el cub de grans carreus sobre els quals s’alça el cos de carreus petits amb les seves finestres, que es trobava cobert per les obres posteriors d’època gòtica.

La restauració va consistir en completar amb maó premsat als llocs on mancaven els carreus. L’ús d’aquest tipus de maó es va fer perquè és difícil que adquireixi una pàtina que li donés aspecte de vell i es pogués confondre amb l’obra antiga. I en aquells sectors on els carreus només conservaven en bon estat el nucli interior, es van deixar visibles sense revestiments de maons.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Restaurat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
04-06-1931
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Muralles romanes.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt de la muralla romana.

Actuacions:

Data:
1952-53
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
A. Duran i Sanpere - MHC
Motivació:
Adequació i estudi de la muralla
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • ,
  • ,
  • BALIL, A., 1958. "Sobre la fortificación del Bajo Imperio en Hispania: Las puertas de la muralla de Barcino", Actas del Primer Congreso de Estudios Clásicos (1956), Madrid, pp. 279-280.
  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
  • PUIG VERDAGUER, F., 1999. "Ciutat i muralla de Barcino", Catalunya Romànica. Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tararconense mediterrània entre els segle IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 84-86.
  • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1959. "Las excavaciones de la muralla de la calle Tapinería de Barcelona", Zephyrus, X, Salamanca, pp. 129-141.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1964. "Excavaciones en la muralla romana de Barcelona", Noticiario arqueológico Hispánico, VIII-IX, Madrid, pp. 162-165.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1967. "Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 129-148.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1964. "Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, V, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-64.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona