Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Mercat del Born

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
18218
Adreces:
Plaça Comercial 12
Carrer Ribera 3
Carrer Comercial 2
Fusina. Carrer. 4
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431760,00000 | UTM Y: 4581910,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Mercat del Born

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció arqueològica desenvolupada a l’antic Mercat del Born estava motivada per la necessitat de realitzar, per part de la Universitat Pompeu Fabra, unes plantes soterrades que afectaven el subsòl i poder valorar les possibles restes arqueològiques. A tal efecte, es van practicar un total de 8 rases i 9 cales per a poder conèixer els fonaments de l’edifici. Les rases presentaven una llargada de 10 m. per 1,5 d’amplada. Les cales presentaven una planta de 3 x 3 m. a excepció de la cala 17 que mesurava uns 6,5 m. de llarg per 1,5 m. d’ample. Pel que fa a la fondària, aquesta va variar en funció de la cota on apareixien les restes arqueològiques. Les restes documentades es van interpretar com a part del Rec Comtal i altres com les restes de carrers i habitatges de la Barcelona del segle XVII-XVIII que conformaven l’antic barri de la Ribera que va ser enderrocat entre el 1715 i 1717 segons el decret del rei Felip V.
La concepció de l'espai del mercat del Born i el projecte van ser obra d'en Josep Fontsaré i Mestres (els treballs metàl·lics van anar a càrrec de Josep Maria Cornet i Mas, enginyer de la Maquinista Terrestre i Marítima). La construcció del mercat va ser plantejat en diferents fases entre els anys 1873 i 1878: moviment de terres; fonamentació; estructura, tancaments i coberta; enllumenat i distribució dels murs; xarxa de clavegueram. Al llarg dels anys ha canviat d'usos i ha sofert diverses intervencions de reforma i reparació. Així doncs, el 1977 s'inicià la restauració del Born sota la direcció de l'arquitecte municipal Pedro Luís Espinosa. Els treballs principals van ser: substitució de les teules i la seva estructura de suport; reposició d'elements de vidre; reparació de l'estructura; buidats dels pilars de fosa; reparació dels paraments d'obra vista; reposició dels elements de foneria, a més del paviment, i la il·luminació. El mercat del Born va ser el primer edifici d'estructura metàl·lica construït a Barcelona (vet aquí la seva importància i significació). Els mercats de Sant Antoni, La Concepció, La Barceloneta, La Llibertat, etc. van ser construïts a partir de 1880, tot emprant la mateixa tècnica en el treball del ferro. Per tant, el mercat del Born constitueix un llegat patrimonial singular dins de l'arquitectura del ferro espanyola.

En imatges


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Rec

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1000 - 1150 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Carrer

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Comercial / Mercat

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Zona arqueològica
Data Declaració:
28/02/2006
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Edifici del Mercat del Born de Josep Fontseré

Actuacions:

Data:
21 de març - 20 d'abril de 1994
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Mª Eulàlia Barrasetas / Josefa Huertas
Motivació:
Excavació de plantes suterrades
Promotor/propietari:
Universitat Pompeu Fabra
Data:
1994
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Juan Carlos Fernández
Motivació:
Rehabilitació
Promotor/propietari:
Universitat Pompeu Fabra

Documentació

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO,J; MIRÓ ALAIX,N. , 2009. “Jugar a la Barcelona dels segles XVI-XVIII: objectes de joc i joguines trobats a les excavacions de la ciutat” a Jocs, triquets i jugadors. Barcelona 1700, Barcelona, pp.209-237.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. , 2010. "Adroguers i adrogueries, tot un univers d'objectes", Drogues, dolços i tabac. Barcelona 1700, Institut de Cultura, Barcelona, pp. 180-213
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. , 2005. "Les mesures de ceràmica de Barcelona: tipologia i evolució (segles XIV-XVII)", Revista d’Arqueologia Medieval, 1, Barcelona. pp. 72-83
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. ; MIRÓ, N., "El comerç als segles XVI-XVII a través dels materials arqueològics apareguts a Barcelona", XI Congrés d’Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. ; MIRÓ, N., 2007. "Els objectes de vidre del jaciment del Born (Barcelona): vida domèstica i ornament", III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell, 2006), Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), pp. 894-903.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. ; MIRÓ, N., 2007. "Els objectes de jocs i les joguines del jaciment del Born (Barcelona)", III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell, 2006), Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), pp. 925-930.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. ; MIRÓ, N., 2010. The ceramics trade in Barcelona in the 16th-17th centuries. Institut de Cultura - MUHBA, Barcelona.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J.; MIRÓ, N., 2008. "Les pipes de caolí del segle XVII trobades al jaciment de l’antic mercat del Born a Barcelona: importacions angleses i holandeses", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 138-157.
 • ENRICH, J. et alii, 2007. "Dues activitats preindustrials documentades al jaciment del Born de Barcelona: aiguardent i cordes de viola", III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell, 2006), Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), pp. 119-129.
 • ENRICH, J.; [et al.]., 2008. "Analítiques realitzades als residus trobats a l’interior de pipes del jaciment arqueològic del mercat del Born", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 158-168.
 • GARCIA ESPUCHE, A. , 2009. La ciutat del Born. Economia i vida quotidiana a Barcelona (segles XIV a XVIII). Ajuntament de Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona