Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Can Santaló

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Nou Barris
Pend: prop_148:
5
Pend: prop_149:
10708
Pend: prop_95:
passeig de Fabra i Puig
carrer de Joan Alcover
plaça del Virrei Amat
Pend: prop_151:
UTM X: 430989,00000 | UTM Y: 4586826,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Can Santaló

Pend: prop_34:

Masia propietat dels Santaló, on als seus terrenys hi havia una fàbrica de tints. Va ser enderrocada amb motiu de la urbanització del passeig de Fabra i Puig, de la plaça del Virrei Amat i de l’entorn on es localitzava.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Masia

Pend: prop_163:
Desconeguda
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Sense control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:


Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

  • AAVV., 1989. "Les masies de Nou Barris. Aproximació històrica i reivindicació patrimonial", Finestrelles 15, Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, Barcelona, pp. 43-57.
  • MARTIN PASCUAL, M., 2003. Inventari de les antigues masies localitzades a l'actual Districte de Nou Barris. Barcelona, inèdit.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona