Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Necròpolis de la Plaça Vila de Madrid

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
8196
Adreces:
Plaça Vila de Madrid
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430781,00000 | UTM Y: 4581740,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Necròpolis de la Plaça Vila de Madrid

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Després de dos anys es van reiniciar les tasques arqueològiques a la plaça Vila de Madrid (veure fitxa 026/1954). Així, l’abril de 1956 es va iniciar l’excavació amb la realització d’una cala a uns 8 m. de la zona explorada anteriorment. Aquesta va proporcionar altres sepulcres en forma de túmuls construïts amb pedres i morter, alguns d’ells destruïts per pous oberts en segles posteriors, en la mateixa línia de les troballes anteriors.
L’exploració es va ampliar fins al límit dels sepulcres situats a la vora oposada del camí. Això va permetre comprovar que entre ambdues fileres quedava un ample espai per ocupar, on es podia veure les pedres tirades als clots formats en el camí de fang. Sembla ser que aquestes pedres eren molt més nombroses en el centre del camí i de tant en tant marcaven dues línies paral•leles que podien correspondre al pas de les rodes de les carretes. Es va observar també que per tal d’obrir el camí i disminuir les pendents, les terres havien estat rebaixades de tal manera que l’àmbit dels sepulcres quedava limitat a banda i banda per murs, especialment a la zona occidental. El camí seguia una direcció molt ajustada al passatge de Magarola, el qual comunicava la plaça de la Vila de Madrid amb la Portaferrissa.
A nivell estratigràfic es va establir la següent seqüència:

Per sota del camí es documentava una capa de potència irregular d’arena d’al•luvió, entre la qual es va recuperar fragments de ceràmica ibèric, entre materials col•luvials composts per fragments de pissarra, còdols de granit. Per damunt d’aquestes riuades arenoses es construeix el camí sepulcral i els enterraments. Posteriorment, cap el segle III d.C., aquests elements es veuran afectats per riuades d’argiles que les arribarà a cobrir. Per últim, es va documentar un altre procés d’acumulació de terres torrencials de més de dos metres, entre les quals es van recuperar novament fragments ceràmics arrossegats.
Cal destacar que a nivell del camí central i a cotes més baixes es va documentar elements no relacionats amb la necròpolis. Es tractava de fragments de plaques de marbre, alguns motllurats i abundants fragments d’arrebossats de paret amb estuc de colors, elements que haurien format part d’alguna habitacle. A la vegada, conjuntament amb aquestes restes es va recuperar ossos de bou o cavall serrats, agulles, passadors ....
Pel que fa a la necròpolis es va identificar 85 enterraments, dels quals 6 eren cupes, 6 ares, 1 estela, 2 lloses soltes amb inscripcions, 31 túmuls quadrangulars, 2 túmuls cònics, 17 inhumacions amb protecció de teules i àmfores, i 20 inhumacions sense protecció aparent.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Via

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Restaurat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Zona arqueològica
Data Declaració:
07-11-1995
Núm. BOE:
22-12-1995
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 55 - 0000463 - 00000
Comentari:
Plaça Vila de Madrid.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Jaciment de la vila sepulcral de la plaça Vila de Madrid

Actuacions:

Data:
1956
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Programada
Director / Autor:
Agustí Duran i Sanpere - MHC i Arxiu Municipal de la Ciutat
Motivació:
Construcció de pisos de la 'Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona'
Promotor/propietari:
Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2003. "El proyecto de musealización de la necrópolis romana de la plaza de Vila de Madrid (Barcelona) y su centro de interpretación", II Congreso Internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos: nuevos conceptos y estrategias de gestión y comunicación, pp. 153-159.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2007. "La Via Sepulcralis de la Plaza Vila de Madrid. Un ejemplo del ritual funerario durante el alto imperio en la necrópolis occidental de Barcino", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 11-63.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2008. "Inhumaciones "privilegiadas" intramuros durante la Antigüedad Tardía: el caso de Barcino", Anales de Arqueología Cordobesa 19, Universidad de Córdoba, Córdoba, pp. 231-260.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. [et al.], 2007. "Estudio del "jardín" funerario de la necrópolis de la plaza Vila de Madrid a partir e las investigaciones arqueobotánicas", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 102-113.
 • BERNI, P.; CARRERAS, C. , 2009. Les marques d’àmfores importades o d’altres àrees de la Tarraconense” Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 45-62
 • BERNI, P; CARRERAS, C., 2001. “El circuit comercial de Barcino: reflexions al voltant de les marques amfòriques”. Faventia, vol 1, núm. 23, p.103-129.
 • BUSQUETS, C. PASTOR, I., 2005. "Aportació a l’estudi de la trama urbana baixmedieval de l’actual plaça Vila de Madrid (segles XIII-XV). Resultats de la recerca arqueològica i documental", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 01, MHCB, Barcelona, pp. 118-125.
 • DURAN I SANPERE, A., 1963. "Una vía sepulcral romana en Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, IV, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 61-103.
 • DURAN I SANPERE, A., 1972. "Una via sepulcral romana", Barcelona i la seva història. La formació d’una gran ciutat, Barcelona, pp. 97-119.
 • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
 • RODÀ, I., 2007. "Les inscripcions de la plaça de la Vila de Madrid", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 114-123.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona